Mer stålar till Europaspåret

Lennart Serder, projektledare för Europaspåret och Christian Alexandersson, stadsdirektör tror stenhårt på Europaspåret.
Lennart Serder, projektledare för Europaspåret och Christian Alexandersson, stadsdirektör tror stenhårt på Europaspåret. Det gör även en majoritet av stadens politiker. Arkivbild.

VALFRÅGOR I SKUGGAN. Europaspåret, det vill säga en tågtunnel mellan Landskrona och Köpenhamn, har av stadens ledande företrädare länge presenterats som framtidens lösning för den ökande godstrafiken mellan Europa och Sverige.

Ännu finns inga konkreta infrastrukturplaner varken på den svenska sidan eller den danska om ytterligare en fast förbindelse över eller under Öresund.  Trots detta har såväl Malmö men främst Helsingborg under många år drivit tesen att den kommer och att en ny förbindelse ska byggas hos just dem.

Jubileumsåret 2013 gav Landskrona sig in i matchen och presenterade ett kreativt förslag, Europaspåret, en tågtunnel som betydligt skulle korta transporttiderna.

Fem år har alltså gått sedan Landskrona blandade sig i leken. Sedan dess har HH-tunneln stärkt sina aktier. Detta har på inget vis fått Landskrona att tappa tempo, en stark tro på att få med sig först och främst dansken på ”tåget” finns.

Det är dock inte alldeles lätt att snabbt få reda på vad denna kommunala ”angelägenhet” eller ”vision” får kosta och inte heller vad den kostat hittills.
– Det har jag ingen grepp om, säger projektledare Lennart Serder på fredagsförmiddagen och hänvisar till stadshuset, där man lovar undersöka saken.

I en artikel i HD i januari 2017 uppgavs det att Europaspåret dittills kostat 6 miljoner kronor.

Vi ställde följande frågor till partiernas ledande representanter:
Är ”Europaspåret” en bra satsning och hur mycket ska det få kosta under kommande mandatperiod?

Elvir Mesanovic, Miljöpartiet
– Det är en bra satsning för Landskrona. Vad det får kosta avgörs varje år i samband med budget.

Torkild Strandberg, Liberalerna
– Europaspåret skulle innebära en fantastisk förändring för Landskrona, med Köpenhamn på 14 minuters avstånd. Vad det får kosta avgörs varje år i samband med budget.

Johanna Ivarsson, Feministiskt initiativ
– Nej. Vi vill satsa pengar på järnväg men Sverige behöver först utbyggd järnväg på andra ställen än just här, just nu.

Jonas Esbjörnsson, Socialdemokraterna
– Vi har drivit frågan och nu har Region Skåne, Sverigeförhandlingarna, Great Copenhagen mfl föreslagit ett annan förbindelse. Det viktigaste för Landskrona och Skåne att vi får en förbindelse till. Vi anser att vi har gjort vad vi kan i denna fråga.

Torbjörn Brorsson, Moderaterna
– Europaspåret är en bra satsning för framtiden och Landskrona ska verkligen inte be om ursäkt för att man är uppe och tävlar mot de stora städerna. Givetvis måste det vara ekonomiskt försvarbart men någon exakt summa har jag inte. Det får i alla fall inte gå ut över vår gemensamma välfärd.

Stefan Olsson, Sverigedemokraterna
– Satsningen tycker vi är bra, men inte till vilken kostnad som helst. Det får utvärderas varje år i budgetarbetet. Frågan är ännu inte avgjord och så länge Landskrona och Europaspåret finns med i diskussionen så har vi ingen annan inställning i nuläget. Dessutom sätter från om ett Euorpaspår Landskrona lite på kartan.

Sven Svederberg, Centerpartiet
– Varje stad behöver en vision och som sådan är Europaspåret mycket bra. Översyn av kostnaden är alltid aktuell.

Kikki Lenander, Vänsterpartiet
– Nej, en ny förbindelse över Öresund är en så pass stor fråga som vi måste samverka med hela regionen och landet. Marknadsföring mm har redan kostat kommunen för mycket, de pengarna hade i stället kunna gå till att stärka välfärden i kommunen.

Så snart Landskrona stad återkopplat med kostnaden för Europaspåret så uppdaterar vi nyheten.

Till arkivet