Kommer besked om Jäntan och Karlslund i år?

Så här års är ljuset smått magiskt i Esperanza och hela Karlslundsparken.
Så här års är ljuset smått magiskt i Esperanza och hela Karlslundsparken.
Vad kommer att hända med Karlslundsområdet?

VALFRÅGOR I SKUGGAN. Bygg- och projektutvecklingsföretaget Serneke har storslagna planer för Karlslunds idrotts- och rekreationsområde. Planerna inbegriper bygge av bostäder, skola och nya idrotts- och rekreationsanläggningar. På samma område har det presenterats  planer för ett idrottscentrum, där olika sporter kan utövas under ett och samma tak. Ishall, fotbollshall, sim- och äventyrsbad, hotell, multihallar för olika sporter samt gym är tänkt att rymmas i centret. Ett annat gigantiskt projekt Serneke vill förverkliga är att bebygga kvarteret Jäntan i centrala Landskrona. Här ska bland annat ett av stadens högsta hus byggas på tomten. I detta ska inrymmas såväl bostäder som kontor och handel. Företaget har i två omgångar fått option på de båda områdena och dessa löper ut till årsskiftet. Frågan är om politikerna i staden vill släpa in nya aktörer på marknaden om inte Serneke bestämmer sig för att satsa.

Om inte Serneke kommer med konkreta planer för Karlslundsområdet och kvarteret Jäntan innan den 31 december, kommer andra spelare att bjudas in i matchen?

Torbjörn Brorsson, Moderaterna
– Det är inte otänkbart. Något beslut måste fattas under andra halvåret 2018.

Sven Svederberg, Centerpartiet
– Inblick i processen saknas.

Elvir Mesanovic, Miljöpartiet
– Kvaliteten på projekten och förmågan att genomföra dem kommer att vara avgörande.

Kikki Lenander, Vänsterpartiet
– Kan inte svara på den frågan. Men allmänt är det viktigt att vi har en tydlig och realistisk plan för det området och inte bygger några luftslott. Vår ambition med Karlslundsområdet (och i hela Landskrona) är att det ska finnas bra bostäder, olika boendeformer, en utbyggd samhällsservice, tillgång till fritids- och kulturaktiviteter som är tillgänglig både för alla som bor där och för alla andra Landskronabor.

Stefan Olsson, Sverigedemokraterna
– Den frågan får diskuteras om Serneke drar sig ur, det är dumt att spekulera om detta innan datumet gått ut.

Torkild Strandberg, Liberalerna
– Sernekes planer för Karlslundsområdet och kvarteret Jäntan är utmärkta byggstenar i det nya Landskrona. Det är inte ett specifikt datum som är avgörande. Kvaliteten på projekten och förmågan att genomföra dem kommer att vara avgörande.

Johanna Ivarsson, Feministiskt initiativ
– Vi har inte tagit ställning i det här då vi inte är helt insatta i de olika turerna. Här får vi sätta oss in i detta när vi är på plats.

Jonas Esbjörnsson, Socialdemokraterna
– Vi har lagt förslag i kommunfullmäktige att markoption ska vara tidsbestämd. Det är orimligt att en och samma byggherre ska sitta på vår mark.

Till arkivet