Hyresrätter i Borstahusen?

Mariastadens radhus i Norra Borstahusen är snart färdiga för inflyttning. Vi har frågat politikerna hur de ser på att bygga hyresrätter i området.
Mariastadens radhus i Norra Borstahusen är snart färdiga för inflyttning. Vi har frågat politikerna hur de ser på att bygga hyresrätter i området. Illustration: Arkiv.

VALFRÅGOR I SKUGGAN. Det har länge talats om att boendeformerna i de olika stadsdelarna ska blandas. Där det finns många hyresrätter ska man försöka bilda bostadsrätter. Antingen genom att ombilda hyresrätterna eller helt enkelt bygga nytt. En del försök har också gjorts utan att lyckas. Exempelvis på Bredgatan för några år sedan. Andra hoppas man ska slå väl ut. Ett exempel på detta är hörnhuset Borgmästargatan och Rådmansgatan. Planer finns också på att bygga bostadsrätter i Karlslundsområdet. Ett område där det finns få lägenheter att hyra är i Borstahusen. Diskussioner har funnits att Landskronahem ska bygga just hyreslägenheter i Norra Borstahusen. Vi ställde följande fråga till politikerna:

Vill du se hyresrätter i Norra Borstahusen? Om ja, ska det dessa anpassas så att det statliga investeringsstödet som nu finns kan sökas?

Torkild Strandberg, Liberalerna
– Ja. Under förutsättning att det finns en efterfrågan på lägenheterna. Prioriterat är hyresrätter i byarna där det oftast saknas. 

Johanna Ivarsson, Feministiskt initiativ
– Ja, det behövs fler hyresrätter i Landskrona. Särskilt de hyresrätterna som är möjliga att hyra för den som inte är högavlönad. 

Jonas Esbjörnsson, Socialdemokraterna
– Ja. Men vi vill se fler hyresrätter i fler områden. Vi vill bygga bostäder för vanligt folk.

Torbjörn Brorsson, Moderaterna
– Det hade varit bra, men det förutsätter att privata aktörer vill bygga också. Om det finns stöd att få så kan man givetvis söka det, men den ekonomiska verkligheten måste vara uppfylld. Vi vill inte ha tomma hyreslägenheter.

Sven Svederberg, Centerpartiet
– Frågan har inte diskuterats inom Centerpartiet. Men det är positivt om olika typer av boendeformer blandas ur integrationssynpunkt.
­

Elvir Mesanovic, Miljöpartiet
– Ja, om efterfrågan finns.

Kikki Lenander, Vänsterpartiet
– Ja och Ja. Vi vill att man vid alla sådana här projekt planerar för blandade boende former, för att motverka att vi får en segregerad och delad stad och därmed får en tryggare stadsmiljö. 

Stefan Olsson, Sverigedemokraterna
– Vi ser gärna hyresrätter i Norra Borstahusen. Frågan ligger närmast hos styrelsen i AB Landskronahem.

Till arkivet