Sista ordet om kallbadhusets placering inte sagt

Frågan om ett nytt kallbadhus har bollats fram och tillbaka sedan stormen Sven tog det gamla fina kallbadhuset i hamninloppet i december 2013.
Frågan om ett nytt kallbadhus har bollats fram och tillbaka sedan stormen Sven tog det gamla fina kallbadhuset i hamninloppet i december 2013.

VALFRÅGOR I SKUGGAN. I våras fattade fritidsnämnden beslut om att förorda alternativet att bygga ett nytt kallbadhus vid Lill-Olas. Än är dock inte det slutgiltiga beslutet taget, om, var och när ett nytt kallbadhus ska byggas längs Landskronas kust . Vi ställde därför frågan; Ska ett nytt kallbadhus byggas under nästa mandatperiod och om ”JA”, var?

Stefan Olsson, Sverigedemokraterna
– Vi tar gärna en ny diskussion om placeringen av kallbadhuset.

Sven Svederberg, Centerpartiet
– Ett nytt kallbadhus bör byggas under nästa mandatperiod i närheten av det gamla kallbadhusets plats eller något norrut. 

Kikki Lenander, Vänsterpartiet
– Ja, vid Halvmånen. Vi ser det som ett naturligt komplement till satsningarna på bland annat skateparken och utegymmet. Detta ser vi som en del i att skapa ett tillgängligt, attraktivt och aktivt fritidsutbudet i centrala Landskrona.

Elvir Mesanovic, Miljöpartiet
– Ja, där Borstahusen börjar.

Torkild Strandberg, Liberalerna
– Ja. Där det fungerar rent tekniskt, om man beaktar saker som vindförhållande, vattendjup, strömmar och farleder för fartyg.

Johanna Ivarsson, Feministiskt initiativ
– Ja eller nje. Här har feministiskt initiativ i Landskrona inte tagit ställning i frågan. Vi är generellt för ett aktivt föreningsliv och rekreation men i den specifika frågan har vi inget svar.

Jonas Esbjörnsson, Socialdemokraterna
– Vi går inte till val på att bygga ett nytt kallbadhus. Vi går till val på välfärd för hela Landskrona.

Torbjörn Brorsson, Moderaterna
– Ja. Utifrån de ekonomiska kalkylerna och problemen med att bygga nära centrum gör att vi har förordat Borstahusen. Det finns en debatt för placeringen vid centrum och skulle det framkomma bättre alternativ så måste man givetvis titta på dessa. Men, utifrån det som föreligger politiken idag så har samtliga större partier förordat Borstahusen.

Så nära farleden som det gamla kallbadhuset låg blir aldrig aktuellt om det byggs ett nytt.
Till arkivet