Annons

Debatt: Bättre miljö med Treklövern

De tre kommunalråden i Treklövern, Torbjörn Brorsson (M), Torkild Strandberg (L) samt Elvir Mesonavic (MP) söker förnyat stöd inför nästa mandatperiod bland annat genom att sätta miljön i fokus.

Landskrona har under de senaste åren genomgått en fantastisk utveckling. Inflyttningen till staden har ökat och det har även antalet arbetstillfällen. Samtidigt har behoven av samhällens insatser i form av försörjningsstöd minskat och glädjande nog kan vi se detsamma med arbetslösheten.
Landskroniten känner också en större trygghet i sin stad.

Hur ser då Treklöverns gemensamma miljöpolitik ut; kan en stad växa och samtidigt bli en bättre miljökommun? Vårt bokslut över den senaste mandatperioden är att vi har gjort det. För många är det välkänt att stadsbussarna inom snar framtid kommer att vara helt fossilfria och i kommunens egen fordonspark ökar de eldrivna fordonen i antal. Vi jobbar hårt för att minska behoven av fossilfria bränslen och bland annat har vi nu en fordonspolicy där det tydligt framgår att vi vill fortsätta driva på denna utveckling.

Varje år inhandlar Landskrona stad enorma mängder livsmedel till våra skolor och våra boenden.
Bland annat köps det in 650 ton färskvaror och kylvaror varje år. År 2015 var andelen ekologisk cirka 30 % och det kan man vara stolt över. Men, andelen ekologiskt är i dag långt över 40 %, och det innebär att Landskrona stad i år kommer att handla mer än 300 ton ekologiskt livsmedel. Samtidigt ser vi att andelen livsmedel som kan klassificeras som etiskt, som exempelvis Fairtrade, har fördubblats över de senaste åren.

Treklövern kommer givetvis att fortsätta arbeta med miljön i fokus. Vi vill nu sätta fokus på livsmedel som är närproducerat och vi ser gärna att de lokala företagen ges möjlighet att sälja sina varor via stadens upphandlingssystem. Det möjliggörs bland annat genom att staden får ett något ökat merarbete i form av fler mindre upphandlingar, men långsiktigt tror vi på detta. Under nästkommande mandatperiod kommer vi också att satsa ännu mer på alternativa energikällor och då främst på solenergi. Dessutom vill ta tag i områden där det finns förorenad mark och sanera när staden utvecklas.

Vi har visat att det går att förena en stads utveckling och samtidigt ha fokus på vår miljö. Vi har en politik för både nutid och framtid.

Torbjörn Brorsson (M)
Torkild Strandberg (L)
Elvir Mesanovic (MP)

 

Lokal debatt på Landskrona Direkt

Skicka din debattartikel till info(at)landskronadirekt.com.
Ämnet du tar upp ska helst vara av lokal karaktär och röra Landskrona eller Skåne som helhet.
I undantagsfall kan dessa snäva gränser överträdas så till vida att debattören är Landskronabo.

Bifogat din debattartikel ska en bild bifogas samt lite kort fakta om vem du är. Skriv även ditt telefonnummer om vi behöver ställa frågor angående texten.

Försökt håll dig under 6000 tecken inkl mellanslag.
Eventuella repliker publiceras i huvudsak på Planket men kan även leda till ett nytt debattinlägg

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser