Terrorismforskare gästade Landskrona

Terrorforskaren Magnus Ranstorp var veckans gäst hos Landskrona Rotaryklubb. Bild från annat tillfälle. Foto: Victoria Henriksson.
Terrorforskaren Magnus Ranstorp var veckans gäst hos Landskrona-Citadell Rotaryklubb. Bild från annat tillfälle. Foto: Victoria Henriksson.

Magnus Ranstorp pratade om ”Terrorism & Våldsbejakande extremism” vid rotarylunchen 20 augusti på Hotell Öresund. 

Magnus Ranstorp är terrorismforskare och en välkänd profil inom sitt ämnesområde. Sedan 2005 är han forskningschef vid Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan i Stockholm. Han hörs ofta i svensk radio och TV när det handlar om de här frågorna.

 Efter akademiska studier vid St Andrews universitet i Skottland har han varit en av de ledande terrorismforskarna. Han har publicerat flera rapporter och skrifter.

Inom EU har medlemsländerna kommit överens om en gemensam definition av terroristbrott, vilken också har införts i svensk lag (Lagen om straff för terroristbrott). Enligt denna definition är terroristbrott handlingar som allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation om de syftar till att:

1. Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp

2. Tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd

3. Destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer

Under 2017 genomfördes eller avvärjdes 33 terrorattacker inom EU. Vid de 14 som genomfördes dödades 62 och skadades 819 personer.

Enligt SÄPO-chefen Anders Tornberg har det under 2017 i Sverige skett en radikal ökning av antalet aktiva i olika extremistmiljöer. Uppskattningen är 2 000 jihadister, 700 högerextremister och 300 autonoma vänsterextremister. Det är främst i fyra städer, Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro man hittar extremisterna. Att det sedan också finns många människor som tror stenhårt på de här idéerna eller är sympatisörer gör inte situationen bättre!

– Hela samhället har kapitulerat i vissa av de här områdena, t.ex.  Angered i Göteborg, säger Magnus Ranstorp

Han menar att vi i Sverige har varit naiva och att det varit en ”kedjereaktion av senfärdighet”.

Det finns även ren brottslighet kopplad till många extremistgrupper.

Det blir många frågor vid det mycket välbesökta mötet och det slutade inte förrän långt efter utsatt tid!

Text: Birger Olsson

 

Till arkivet