Dags för den årliga trygghetsmätningen

Praktiskt taget varje år svarar Landskronabor på en enkät gällande tryggheten i staden. Idag påbörjas utskicken av årets enkät.
Praktiskt taget varje år svarar Landskronabor på en enkät gällande tryggheten i staden. Idag påbörjas utskicken av årets enkät.

Idag påbörjar polisen i region Syd genomförandet av den årliga lokala trygghetsmätningen.
Redan i februari/mars gjordes emellertid en ”digital trygghetsvandring” av polisen i samverkan med Landskrona stad.

I den digitala undersökningen togs upp flera faktorer som påverkar den upplevda tryggheten, till exempel renhållning, belysning, fastighetsunderhåll och skrymmande växtlighet. De som flest hade synpunkter på under senvintern var belysningen som fick hela 40 procent av alla påpekandena.

Landskrona stads avdelningschef för Gata/Park vid teknik- och serviceförvaltning, Niklas Geidenstam,  utlovade redan då en del åtgärder.
– Vi kommer bland annat att förbättra belysningen kring Nyhamn och Badhusgatan, närmare bestämt i området mellan Citadellbadet och bostadshusen och minigolfen. Vi kommer även att prioritera belysningen i och kring Asmundtorps skolväg, sa han i samband med redovisningen av den digitala trygghetsvandringen.

Andra områden som upplevs som otrygga av olika anledningar och som kommer att prioriteras av Landskrona stad under 2018 och 2019 är Wrangelska Parken/Gröna Gång, Strandvägen, Löpargatan, Erikstorpsvägen, Carl XIs väg, Seminarieskolans parkeringsplats, Stenorsvägen från Ringvägen till Tullstorpsvägen, Östervångsplan, samt Karlslundsområdet. Löpargatan och Carl XIs väg ligger dock längre fram i tiden.

I den nu aktuella trygghetsmätningen i hela regionen kommer polisen låta drygt 70 000 medborgare i 58 kommuner i åldern 16-85 år få möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.

– För att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning ställer vi ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i region Syd.

– Vi vill veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

– Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Därför är vi mycket angelägna om att så många som möjligt svarar, avslutar Mats Trulsson.

Ifjol skickades 2100 enkäter ut till slumpvis utvalda hushåll i Landskrona. 1200 landskronabor gav då svar om sin upplevda trygghet.

Till arkivet