Annons

Staden gör om p-platser till bussgata

Parkeringsplatserna utanför fastigheten till höger får stryka på foten när en bussgata kommer att gå härifrån och ner till handelsområdet vid Coop och Biltema.

Kommunstyrelsen beslutade idag om en överenskommelse mellan Landskrona stad och Färgkuben i Landskrona AB varigenom ett område om cirka 320 kvadratmeter av fastigheten Hermelinen 2 överlåts till staden samt att staden betalar en ersättning om totalt 310 000 kronor i intrångsersättning.

Vi har tidigare skrivit om den nya detaljplan som tagits fram för att möjliggöra en ny bussgata från handelsområdet norr om Österleden (Biltema, Coop med flera) till stationsområdet. I denna detaljplan berörs  fastigheten Hermelinen 2 genom att ett område i öster planläggs som gata, där det idag finns parkeringsplatser.  I överenskommelse som tecknats ingår överlåtelse av mark, utformning av entréer framför byggnaden samt reglering av ersättningsplatser för parkeringsplatserna.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser