Annons

Hoppas på kameraövervakning till hösten

Kommunstyrelsen ordförande Torkild Strandberg vill framåt höstkanten träffa polisen för att ta fram ett gemensamt förslag över hur kameraövervakning återigen ska kunna användas i Landskrona.

Vi noterar att kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) gjort en ny framstöt när det gäller att kameraövervaka stadens offentliga platser. I ett brev till polismästare Patric Heimbrand i Helsingborg bjuder han i in till en förutsättningslös diskussion om kameraövervakning i Landskrona.

Annons
 

– Regelverket kring kameraövervakning håller äntligen på att moderniseras. Det innebär att möjligheterna att använda kameraövervakning som ett redskap i brottsbekämpningen ökar, säger Torkild Strandberg.

Redan ifjol våras sa justitieminister Morgan Johansson (S) detsamma.
– Jag vill helt enkelt att det ska bli enklare att få tillstånd att kameraövervaka, sa ministern till Landskrona Direkt i samband med ett besök hos en av stadens Rotaryklubbar.

Reglerna för kamerabevakning ändras nu successivt när först dataskyddsförordningen ( i maj) och sedan den nya kamerabevakningslagen i augusti börjar gälla. Detta kommer att innebära att färre behöver söka tillstånd men det kommer att ställas krav på att den som vill kamerabevaka själv ser till att följa reglerna i dataskyddsförordningen respektive  brottsdatalagen. Inga nya tillstånd kommer dock att ges innan den 1 augusti.
– Landskrona stad var tidigt ute med övervakning av det offentliga rummet men tvingades avsluta detta efter att vi förlorat i domstol. Jag har därför bjudit in polisen för att ta fram ett gemensamt förslag över hur kameraövervakning återigen ska kunna användas i Landskrona för att bekämpa brottsligheten. Jag ser fram emot ett gott och konstruktivt samarbete med polisen för att äntligen få till stånd en bra kameraövervakning i Landskrona, säger Torkild Strandberg.

Nu återstår att se om polisen anser att brottsbekämpningen i Landskrona kräver kameraövervakning.
– Jag är övertygad om att detta, tillsammans med alla de andra insatser vi tillsammans gör, kan utgöra ett utmärkt verktyg mot kriminaliteten, avslutar Torkild Strandberg sitt brev till polismästaren.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser