Annons

Biblioteket får 2,2 miljoner av regeringen

Bråda dagar för författaren från Landskrona, Ann Gomér. I veckan föreläste hon för en fullsatt hörsal på biblioteket,nomineringar och boksläpp följs av bokmässan i Göteborg.

Landskrona stadsbibliotek får 2,2 miljoner i regeringens satsning på Stärkta bibliotek.

För första gången har Kulturrådet fördelat stöd till folkbiblioteken inom satsningen Stärkta bibliotek vars syfte är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamheten. Ur ett lokalt perspektiv är det väldigt glädjande är att Landskronas stadsbibliotek får 2,2 miljoner.

Annons
 

Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som syftar till att ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkludering och delaktighet.

De nya miljonerna kommer väl till pass. Biblioteket är igång med ett stort utvecklingsarbete med fokus på barn och unga samt programverksamhet för alla åldrar. Bland de planerade insatserna finns fler bibliotekarier inom barnverksamheten och att barnens delaktighet ska öka. Genom det nystartade biblioteksrådet har barnen framfört massor av idéer om sitt bibliotek. Det har framkommit att biblioteket är en väldigt viktig och omtyckt plats som man gärna vistas på under sin fritid.

– Nu har vi helt andra möjligheter att förverkliga deras önskemål, säger barnbibliotekarie Ulrika Clementzlor, nöjt.
– Bland annat kommer vi att fortsätta med vårens succé Biblioteksklubben på onsdagar samt på barnens begäran visa film i vårt mysiga sagorum en fredag eftermiddag.

Även bibliotekets vuxna besökare kommer att märka av extratillskottet. Programutbudet utvecklas ständigt och nya aktiviteter tillkommer. Delaktighet och tillgänglighet är två nyckelbegrepp. Digitala hjälpen som startade i februari är ett gott exempel . Många landskronabor känner sig osäkra när det gäller digitala tjänster och är väldigt nöjda med hjälpen biblioteket ger. Under hösten kommer Digitala hjälpen även att erbjudas vid några tillfällen på biblioteket i Glumslöv.

 Det är viktigt för oss att lyssna på våra besökare och att utforma verksamheten så att den passar deras behov och önskemål, säger bibliotekschef Susann Ek.

– Det stora genomslaget kommer dock först nästa år. Höstens program är redan bokade och klara. Men nästa år kommer tillskottet att synas i programbladet och då hoppas vi på många nya besökare, avslutar Susann Ek.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser