Annons

Pluto är borta

Pluto är bortplockad. Nu ser Landskrona stad över Tycho Brahes Planetstig.

För tio år sedan invigdes Tycho Brahes Planetstig på Ven. Nu har observanta läsare uppmärksammat Landskrona Direkt på att planeterna är borta och detsamma gäller förövrigt för Pluto som 2009 damp ner längst med havsleden strax nedanför Lena Lerviks Borstahusgumma.

Annons
 

2008 invigde professor Arne Ardeberg, Tycho Brahe museets skalenliga planetstig på Ven. Planeterna Uranus och Neptunus fanns dock inte med på stigen då dessa hade hamnat i sundet. Pluto, som redan vid placeringen vid Exercisfältets nordvästligaste spets inte längre var en planet sattes emellertid på plats året efter. Anledningen att man valde att uppföra en “planetmodell” även av Pluto var för att tydliggöra universums enorma storlek. Nu är dock Pluto såväl som planeterna på Ven borta, åtminstone tillfälligt.

– Det var dags att uppdatera såväl innehåll som utseende av planetstigen, förklarar Nina Pettersson, antikvarie vid Landskrona Museum och förklarar att en del av skyltarna hade gått sönder och fått sprickor i glaset.
– Pluto som inte räknas som en planet tar vi då också bort. Det är dessutom omständligt och dyrt att återställa den när den vandaliseras.

Skyltarnas konstruktion står dock kvar på Ven och ska fyllas med nytt innehåll inom kort.
– Det kommer att bli en planetvandring med fokus på Tycho och vad han kände till/inte kände till om planeterna. Den nya planetstigen öppnar i slutet av augusti, säger Nina Pettersson, inte utan en visst gillandet för läsekretsen som redan hunnit observera att stigen tillfälligt är nerplockad.
– Det visar ju trots allt på ett intresse för planetstigen.

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser