Förvaltningschef lämnar teknik- och service för LSR

Robert Svensson lämnar sin tjänst som förvaltningschef för teknik- och service och blir istället VD för LSR.
Robert Svensson lämnar sin tjänst som förvaltningschef för teknik- och service och blir istället VD för LSR.

Robert Svensson har utsetts till ny vd för LSR (Landskrona Svalöv Renhållnings AB). Han kommer närmast från tjänsten som förvaltningschef för teknik- och serviceförvaltningen i Landskrona stad, och har tidigare erfarenhet av att arbeta med avfallsfrågor.
– Min ambition är att driva och utveckla LSR in i det cirkulära samhället, ett samhälle där avfallet minskar och där vi betraktar det avfall som ändå uppstår samt restprodukter, som värdefulla resurser. Det ska jag göra tillsammans med bolagets styrelse och ambitiösa och kompetenta medarbetare. Jag har noterat deras höga miljöengagemang och ambition att driva en effektiv och värdeskapande verksamhet till gagn för medborgarna. Det ger goda förutsättningar för att till exempel kunna ta placeringar i Avfall Sveriges ranking, säger Robert Svensson.

LSR ansvarar för insamling, transport och behandling av avfall från hushåll, industrier och verksamheter i Landskrona stad samt Svalövs kommun. Just nu håller LSR på att hantera tidigare generationers avfall genom sluttäckning av den gamla tippen, Lundåkradeponin. För att framtida generationer ska slippa hantera lika stora mängder avfall kommer bolaget arbeta strategiskt med att minska volymerna.

Robert Svensson lämnar alltså tjänsten som förvaltningschef för teknik- och serviceförvaltningen i Landskrona stad, men ser att det finns goda förutsättningar för ett samarbete mellan LSR och förvaltningen. Tillsammans kan de verka för att så lite avfall som möjligt hamnar i naturen och att det som ändå hamnar där tas om hand.

– Robert Svensson har med sin bakgrund från teknik- och serviceförvaltningen och långa ledarskapserfarenhet helt rätt kompetens för att leda LSR in i framtiden, säger Mikael Fahlcrantz, styrelseordförande för LSR.

Robert Svensson tillträder som vd för LSR den 2 augusti. Han efterträder Pia Lindström som varit tillförordnad vd sedan december 2017.

Fakta om LSR
LSR är ett helägt kommunalt aktiebolag som till 75 procent ägs av Landskrona stad genom Landskrona Stadshus AB och till 25 procent av Svalövs kommun. Totalt ger LSR service åt drygt 57 000 invånare. LSR:s styrelse är sammansatt av politiker från ägarkommunerna.

Till arkivet