Om krisen kommer

Karlslundsbunkern.
Karlslundsbunkern.

I nästa vecka får vi medborgare broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” i brevlådorna.
– Vi kan råka ut för samhällskriser, och då behöver vi vara förberedda för att kunna klara oss själva i några dagar innan samhällets resurser kommer till oss för att hjälpa oss, sa Dan Eliasson, generaldirektör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB i samband med att broschyren nyligen presenterades. På torsdag i nästa vecka finns ytterligare möjlighet att ”krishantera” i Landskrona.

På temat ”När krisen slår till!” håller Försvarsutbildarna Landskrona en informationsträff i Karlslundsbunkern den 31/5 klockan 18.30, meddelar Carina Paulsson.

Broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” skickas ut till 4,8 miljoner hushåll och innehåller råd för hur man ska se till att ha vatten, mat och värme i fall en kris uppstår.

Till arkivet