Annons

Skolverket vill ha med Landskronaskolor i ett utvecklingsprojekt

Rektor Lena Andersson har låtit Dammhagskolan höra talas om sig utanför Landskronas gränser. Nu vill Skolverket involvera Landskronaskolan i ett treårigt projekt.

Skolverket har erbjudit Dammhagskolan, Seminarieskolan och Asmundtorps skola att delta i ett treårigt projekt som förhoppningsvis ska leda till höjda kunskapsresultat, förbättrad likvärdighet och ökad måluppfyllelse.

Annons
 

Dammhagskolan arbetar redan idag framgångsrikt med integration, likvärdighet, inkludering och språk. Som vi tidigare berättar föreläser rektor Lena Andersson runt om i Sverige om skolans aktiva arbete för kunskap, arbetsro och trygghet.
– Vi är stolta över det utvecklingsarbete vi gör på Dammhagsskolan. Men behoven är stora och våra resurser räcker inte alltid så långt som vi skulle önska. Ett samverkansprojekt mellan skolan och Skolverket skulle höja kvalitetsarbetet ännu mer och vara till nytta för både elever och personal, säger Lena Andersson.

Skolverkets satsning utgår från ett regeringsuppdrag med namnet ”Uppdrag om samverkan för bästa skola”. Skolverkets erbjudande skickas till utvalda skolor som behöver höja kunskapsresultaten och öka andelen elever som fullföljer sina studier.

Den 7 juni kommer Skolverket till Landskrona stad och träffar representanter från utbildningsförvaltningen för att diskutera hur insatserna kan utformas. Därefter bestämmer staden och skolorna i Landskrona om de ska delta. Väljer skolorna att tacka ja ska överenskommelsen med Skolverket tecknas senast den 20 juni.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser