Ny kyrkoherde i Landskrona församling

Eva-Lotta Grantén blir ny kyrkoherde i Landskrona församling. Hon efterträder Bengt Karlgren, som varit församlingens kyrkoherde sedan 2004. Foto: Hjördis Thelander
Eva-Lotta Grantén blir ny kyrkoherde i Landskrona församling. Hon efterträder Bengt Karlgren, som varit församlingens kyrkoherde sedan 2004.
Foto: Hjördis Thelander

Bengt Karlgren, som varit Landskrona församlings kyrkoherde sedan år 2004, går nu i pension.
Söndagen den 20 maj klockan 10.00, håller han sin avskedspredikan under en gudstjänst i Sofia Albertina kyrka.
Ny kyrkoherde blir Eva-Lotta Grantén, teol.dr och docent i etik.

Eva-Lotta Grantén kommer närmast från en tjänst som stiftsprost på stiftskansliet i Lund, där hennes uppgift bland annat
varit att bistå biskop Johan Tyrberg.
– Jag är glad att få arbeta i Landskrona igen, säger Eva-Lotta Grantén.
– Under åren 2007-2011 var jag anställd i församlingen som arbetsledande komminister – och trivdes väldigt bra, poängterar  hon.
– När tjänsten som kyrkoherde blev ledig kändes det helt rätt, jag längtade tillbaka till Landskrona församling.

-Under åren som Eva-Lotta arbetade hos oss, satte hon många och positiva spår i församlingens verksamhet, berättar Bengt Karlgren. Bland annat startade hon det stora gemensamhetsprojektet ”Brobygge” – som år 2012 resulterade att Landskrona församling fick ta emot priset ”Årets förnyare” inom Svenska kyrkan.

Finns det några tillfällen som är speciella under dina år som kyrkoherde i Landskrona?
– Ja, främst det stora ”Projekt Brobygge” som skapade mötesplatser för församlingsbor och kommuninnevånare på flera olika sätt. I projektet samarbetade vi med islamiska församlingen och de andra trossamfunden i staden. Genom denna nära kontakt kunde vi direkt – efter att den tragiska händelsen inträffade på Infartens parkering – genomföra en gemensam manifestation mot våldet. Landskronaborna gick man ur huse till både ljusmanifestationen i Sofia Albertina
kyrka och till Rådhustorget.

– Renoveringen av Sofia Albertina kyrka är en annan av de större märkeshändelserna under min tid i församlingen, avslutar Bengt Karlgren.

Fakta: Avtackning, söndagen den 20 maj kl 10.00
Samtliga präster och musiker samt flera körer medverkar i mässan.
Efteråt bjuds det på extra gott kyrkkaffe.

 

Till arkivet