Annons
Fredagen den 21:e januari
1.8°C 9.7m/s
Dagens namn: Agnes, Agneta

M vill förbättra kollektivtrafiken till byarna

Moderaterna vill se stadsbussar även ute i byarna.

Landskrona är mer än Landskrona. Nu går moderaterna till val på att förbättra kollektivtrafiken till byarna i kommunen.

Annons
 

Björn o Persson, M-politiker från Häljarp har under flera år stridit för en utökad kollektivtrafik till byarna och helst då via en förlängning av stadsbusstrafiken. Nu har han fått med sig sina partikollegor på att frågan ska drivas hårdare.
– Det handlar om vilket synsätt man väljer att lägga på hur kollektivtrafiken, och då framför allt hur våra busslinjer till byarna, ska trafikeras. Vi tycker att det borde finnas möjligheter att förbättra turtätheten och vi anser att till exempel Glumslöv och Häljarp ska ses som stadsdelar i Landskrona, menar kommunalråd Torbjörn Brorsson (M).

Nu går moderaterna till val på att stadsbussar även ska gå till både Glumslöv och Häljarp. Idag är det endast regionbussar och tåg som trafikerar dessa sträckor, men partiet anser att även stadsbussar bör kunna binda samma Glumslöv, Häljarp och staden.

– Man har tidigare tittat på frågan men kommit fram till att det inte är möjligt att genomföra detta och som argument har man fört att det finns sträckor som har hastighetsbegränsningar som överstiger 50 km/h. I både Helsingborg och i Lund har man däremot i samråd med Skånetrafiken lyckats få igenom att deras stadsbussar kör till olika byar, trots hastighetsbegränsningarna. Kan politikerna i Lund och i Helsingborg genomföra detta så ska vi också kunna göra det i Landskrona, anser Torbjörn Brorsson.

I både Häljarp och i Glumslöv finns det pågatågstrafik.
– De når inte stora delar av samhällena och därför är det viktigt att ha ett utbyggt och väl fungerande bussnät som lever upp till invånarnas behov, säger Torbjörn Brorsson och menar att det i  Häljarp finns goda möjligheter att med små medel bygga en ringlinje.
– Det kräver att man öppnar upp vissa ytor till bussgator och dessa investeringar bör inte vara betydande.

Partiet anser att Landskrona stad har en skyldighet att uppmuntra människor att både bosätta sig i byarna, men också att skapa förutsättningar att åka in till staden.
–  Att bygga ut kollektivtrafiken till våra byar är dessutom en bra miljöåtgärd som gör att många personer ställer sin bil till förmån för bussar som drivs av biogas eller el.

Nu finns det som bekant även byar som i dagsläget står helt utan kollektivtrafik. Något som företrädare för Socialdemokraterna påpekat när diskussionerna varit uppe i fullmäktige.
– Vi vill också se en ny utredning av kollektivtrafiken till Annelöv och Vadensjö, där det helt saknas kollektiva transportmedel, säger Torbjörn Brorsson

Att moderaterna nu för fram frågan om behovet av förbättrad kollektivtrafik är egentligen inte så konstigt anser partiet.
–  Bara i Häljarp har det sedan 2015 beviljats 117 bygglov för nya bostäder och vi vet att trenden är fortsatt hög och det gäller även i Glumslöv och i Asmundtorp, avslutar Torbjörn Brorsson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser