Tulldetektiv Asps fatala jakt på 1920-talets spritsmugglare

Fredrik Nilsson Foto: Boel Wallén
Fredrik Nilsson
Foto: Boel Wallén

Måndagen den 23 april gästade Fredrik Nilsson, professor i etnologi vid Lunds universitet, Föreningen Norden i Landskrona. Fredrik Nilsson berättade den tragiska och intressanta historien om tulldetektiv Asps jakt på 1920-talet spritsmugglare. 

I slutet av 1923 uppdagades en större smugglingsexpedition i Skåne. Edward Asp hade lyckats få ingående kännedom om planläggningen av expeditionen.  Han anställdes som tulldetektiv i slutet av 1923 för att se till att smuggelgodset beslagtogs när smuggelbåten närmade sig Skånes sydkust.  Det blev ett omöjligt uppdrag. Hjärnan bakom smuggelverksamheten hade ett stort kriminellt nätverk med förankring i Tyskland, Sverige och Danmark bakom sig. Smugglarna hade tillgång till en mycket avancerad kommunikationsteknologi och betydligt snabbare och starkare båtar än tullverket.

Asp fortsatte idogt kampen på mycket ojämna villkor under ett par år innan han alltför ung dog på sin post. Det sägs att han var helt utarbetad. Anställningsvillkoren var dåliga och han gav sig periodvis inte tid för varken mat eller sömn.

Text: Kerstin Persson
Foto: Boel Wallén
Till arkivet