Annons

Omedelbara åtgärder mot fortkörning

Plockepinnet av lyktstolpar på Strandvägen ska snart vara ett minne blott, lovar Bo Lundgren.

Raksträckorna längs Strandvägen och den påföljande Erikstorpsvägen lockar alltför många bilister till att trycka lite extra på gaspedalen.

Strandvägen och Erikstorpsvägen har under en längre tid haft problem med fortkörning. Efter nattens olycka Erikstorpsvägen sätter Landskrona stad nu in ett flertal åtgärder för att få ned hastigheterna.

Annons
 

På Strandvägen och Erikstorpsvägen är hastighetsbegränsningen 40 kilometer i timmen. Alltför många bilister kör dock för fort på sträckan.

Landskrona stad vidtar nu ett flertal hastighetsbegränsande åtgärder. Hastighetsdisplayer kommer att placeras ut med omedelbar verkan. Detta sker i kombination med tillfälliga fysiska trafikhinder, som refuger och trafiköar. Teknik- och serviceförvaltningen kommer dessutom vid behov att komplettera med fler vägmärken på sträckan. Parallellt påbörjas en utredning om permanenta fysiska hinder.
– Trafiksituationen i Landskrona har på sina håll blivit ohållbar. Nu tar vi ett rejält grepp och sätter in åtgärder för att få bukt med de höga hastigheterna. Som boende ska man känna sig säker i sitt närområde, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad.

Landskrona stad kommer också att se över om fler gator behöver åtgärdas.
– Parallellt med insatserna på denna sträcka inventerar vi nu övriga trafikmiljöer för att utröna om åtgärder behövs på fler ställen, säger Niklas Geidenstam, chef för gatu- och parkavdelningen.

Landskrona stad har också startat en dialog med polisen för att öka antalet hastighetskontroller.
– Vi har en bra samverkan med Landskrona stad och tycker det är positivt att kommunen jobbar aktivt för att skapa en trygg trafikmiljö i Landskrona. När vi har trafikkontroller utför vi dessa på de platser som vi bestämmer och ofta efter önskemål från kommunen och medborgarna, säger Christian Nordin, t f lokalpolisområdeschef i Landskrona.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser