Annons

Gång- och cykelbana öppnas för biltrafik

Gång- och cykelbanan mellan Falken och Sofia Albertina kyrka kan komma att ersättas av en enkelriktad gata.

De bilburna gästerna till nya Hotel Öresund ska lättare kunna ta sig fram.
Nu vill nämligen stadsmiljöavdelningen pröva lämpligheten att öppna upp Södra Långgatan mellan Kungsgatan och Storgatan för trafik. Ett stråk som idag utgörs av en gång- och cykelbana med smågatstenar.

Annons
 

Det grävs redan idag i den 3,5 meter breda gång- och cykelvägen mellan Sofia Albertina kyrka och Falken. Och mer kan komma att ske när det nu ska utredas om det kan öppnas en gata för enkelriktad trafik i Södra Långgatans förlängning.
Träden ska räddas så någon dubbelriktad trafik tror jag inte blir möjlig. Men det behövs bättre access till nya hotellet och sen är P-platser också ett önskemål i området, säger stadsbyggnadschef Johan Nilsson.

Förslaget bygger på att återskapa stadens historiska rutnätsplan samtidigt som det ska bidra till en avlastning för de södra centrumkvarteren inte minst med anledning av trafiken till det nybyggda hotellet med spa och konferensanläggningen.

Någon ny gata lär dock inte stå klar till hotellinvigningen i höst. Först ska både buller, trafikalstring och flödesbelastning utredas för att säkerställa närboendes påverkan av förslaget.

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser