Annons

45 000 Landskronabor

Vi noterar att Landskrona i dagarna passerat en ny milstolpe sett ur ett befolkningsperspektiv.

Annons
 

Kommunen har nu 45 035 invånare. Att det föds fler barn än beräknat är en av förklaringarna till ökningen, står det att läsa på kommunens hemsida.

Landskrona växer i snabbare takt än riket, om än bara marginellt. I Sverige har befolkningen ökat med 0,86 procent och i Landskrona med 0,95 procent sedan årsskiftet.

Landskrona har nu alltså 45 035 invånare och växer snabbare än befolkningsprognosen. En betydande anledning till ökningen är att det fötts 41 fler barn än väntat sedan årsskiftet.

Fortsätter ökningen i samma takt kommer Landskrona att ha 45 247 invånare vid årsskiftet 2017/2018.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser