Sveriges försvarsförmåga i fokus på lunchen

Allan Widman (L) ordförande i försvarsutskottet gästade Landskrona-Citadell Rotaryklubbs veckomöte. Foto: Birger Olsson.
Allan Widman (L) ordförande i försvarsutskottet gästade Landskrona-Citadell Rotaryklubbs veckomöte. Foto: Birger Olsson.

Allan Widman sitter i riksdagen för Liberalerna. Han var gäst och föredragshållare vid dagens veckomöte hos Landskrona-Citadell Rotaryklubb. Ämnet var ”Sveriges försvarsförmåga”.

Efter valet 2014 valdes Allan Widman (L) till ordförande i försvarsutskottet. Men redan som nybliven riksdagsledamot 2002 blev han ledamot i utskottet.

– Det var inte så sexigt på den tiden att få det uppdraget. Numera står försvarsfrågorna igen i fokus på ett helt annat sätt. I Tyskland, Frankrike och många andra länder signalerar man ökade satsningar på försvaret

Att det har blivit så beror framför allt på ökad oro i omvärlden. Allan Widman använde ordet skickelsediger för att beskriva tillståndet i världen just nu. Och skickelsediger betyder ”ödesmättad”. Inte minst är det förhållandena i Ryssland som påverkar debatten. Det är enligt Allan Widman följdriktigt att många är oroliga idag.

– Vi har alltid orienterat vår försvarsförmåga i förhållande till det landet.

Vad händer politiskt i Ryssland om man fortsatt pressas av lågt oljepris och sanktioner från EU och andra länder? Ber Putin om ursäkt för handlingar i Ukraina? Eller kommer han att reagera med aggressivitet? Hur förhåller sig Sverige om det senare blir fallet?

Liberalerna förespråkar kraftigt höjda försvarsanslag. Målet är att 2026 nå 2 % av BNP. Idag uppgår anslaget till 1 %.
– Vi är det landet i Europa som satsar minst på försvaret! Jag bortser då från Island som inte har något eget försvar. Försvarsmakten i Sverige kan inte ens laga mat till sig själva. Vi måste öka utbildningsinsatserna och vi måste utöka plikttjänstgöringen. Minst 5000 -7000 värnpliktiga behöver utbildas årligen framöver. Gotland, som är strategiskt viktigt, har sedan några år ett stridsvagnskompani, men det behövs ytterligare ett mekaniserat kompani på ön.

En annan fråga som berördes gällde Nato. Redan nu har Sverige ett partnerskap och vi har i stor utsträckning anpassat oss till Nato.

Allan Widman har gjort sig känd som förespråkare för fullständigt svenskt medlemskap i Nato.
– Sveriges försvarsförmåga räcker inte till med nuvarande satsningar! Men det är inte självklart att Sverige skulle få bli medlem i Nato. USA säger att Sverige kan bli medlem om det är i USA:s intresse. Vidare måste alla andra Nato-länder också godkänna medlemskapet.

Under frågestunden kom det fram synpunkter att vi i det här landet kanske oroar oss mera för brottslighet och terrorism än för begränsad försvarsförmåga.
– Jag delar oron när det gäller de frågorna, men jag ser inget motsatsförhållande. Det behövs breda satsningar både på ökade försvarskostnader och på insatser mot brottslighet och terrorism!

Presidenten Björn Lind tackade Allan Widman för ett mycket intressant och tänkvärt fördrag.

Inrapporterat av: Birger Olsson.

 

 

Till arkivet