Annons

Lagtrots vid barnutredningar anser SD

Stefan Olsson (SD) interpellerar individ- och familjenämndens ordförande Mattias Adolfsson (L)

Sverigedemokraternas kommunalråd Stefan Olsson anser att individ- och familjeförvaltningen begår lagtrots när det gäller barnutredningar. Med anledning av detta har han interpellerat nämndens ordförande Mattias Adolfsson (L).

Annons
 

– Individ- och familjenämnden har allvarliga problem med att uppfylla gällande lagstiftning, skriver Stefan Olsson i inledningen till sin interpellation.
– Lagen säger klart och tydligt att utredningar inte får ta längre tid än fyra månader utan giltigt förlängningsbeslut. Trots detta väljer IoF att strunta i lagen. Totalt ligger 251 av 776 utredningar över fyramånadersgränsen. Det allra allvarligaste är att 99 av 281 utredningar gällande barn och unga passerat gränsen utan giltigt förlängningsbeslut. Det motsvarar 35 % av alla barnutredningar, informerar Stefan Olsson och menar att situationen på inget sätt är ny.

JO har tidigare granskat myndigheten och då konstaterat att liknande utredningar tagit för lång tid.
– Under flera år har staden brutit mot lagen, menar Stefan Olsson som nu vill få reda på hur väl informerad nämndens ordförande är om läget och vad han hittills gjort åt situationen och hur förvaltningen ska komma till rätta med problemet.
 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser