Kommunalråd frågar om hemlöshet

Jonas Esbjörnsson (S).
Jonas Esbjörnsson (S).

Det socialdemokratiska kommunalrådet Jonas Esbjörnsson ställer frågor om hemlöshet till
individ- och familjenämndens ordförande Mattias Adolfsson (L). Bland annat vill han vet hur kommunen arbetar med att få ut drabbade personer i eget boende.

– Landskronas befolkning ska ha en trygg och god välfärd och det är grundläggande i den svenska modellen. Men under en allt för lång tid har hemlösheten i Landskrona ökat. Idag är problematiken med hemlöshet mer komplex än vad den varit innan, menar Jonas Esbjörnsson (S) och anser att det är av största vikt att staden fångar upp de människor som lever i akut hemlöshet.

 – Hemlöshet är ett av de grövsta exemplen på när vårt gemensamma trygghetsnät inte håller måttet, poängterar Jonas Esbjörnsson som därför interpellerar IOF:s ordförande och vill ha svar på frågor som rör akutboendet men också hur kommunen individanpassar arbetet med att få hemlösa att få ett eget boende.

Till arkivet