Annons

Förskolepersonal i skolbänken

Från och med i höst satsar utbildningsförvaltningen i Landskrona ytterligare på all förskolepersonal och utökar kompetensutvecklingsdagarna från två till fyra.
I dag har alla pedagoger som arbetar på de kommunala förskolorna i Landskrona samlats till en första gemensam kompetensutvecklingsdag på Örenäs slott. Dagen kommer att ha fokus på förskolans viktigaste uppdrag, undervisning i förskolan.
– Vi har också bjudit in nämndens ordförande Lisa Flinth och förvaltningschef Anders Grundberg, säger Anna Meurling Alriksson, verksamhetschef för förskolorna i Landskrona.

Annons
 

-Lisa Flinth ska prata om vad politiken vill med förskolorna i Landskrona och Anders Grundberg kommer att prata om vår mission och gemensamma kvalitetsbild, fortsätter Anna.

Dagen har som syfte att alla ska arbeta för att skapa förskolor med hög kvalité och likvärdighet.

Fortsatta satsningar på förskolan
Utbildningsförvaltningen kommer också under kommande år att göra andra satsningar som ligger inom ramen för undervisning i förskolan. Pilotprojektet kring utvecklad kunskap, nya förhållningssätt och arbetsmetoder inom området undervisning i förskolan fortsätter. Det har tagits fram tillsammans med Ifous (innovation, forskning och utveckling inom skola och förskola) och Malmö högskola.

– Vi fortsätter även med så kallade analysteam som en viktig del i den fortsatta pedagogiska processen. Och tillsammans med vår avdelning för forskning och utveckling kommer vi att starta ett pilotprojekt kring kartläggning i svenska. Hur vet vi att vi jobbar med rätt metoder? Hur använder vi analysen av kartläggningen för att hitta nya sätt att möta varje barn utifrån dess behov och förutsättningar? är frågor vi vill ha svar på, avslutar Anna Meurling Alriksson,

De gemensamma satsningarna på kompetensutveckling för personal i förskolan har som mål att varje barn ska möta en förskola med mycket god och likvärdig kvalitet. Det är även ett led i att vara attraktiv arbetsgivare.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser