Rapport från en miljökonferens i Oregon

Ly Nguyen och Fredrika Viberg tillsammans med sin lärare Karin Warlin representerade Sverige vid CEI 2017 men eftersom Ly Ly är född i Vietnam bar hon även Vietnams flagg.
Ly Nguyen och Fredrika Viberg tillsammans med sin lärare Karin Warlin representerade Sverige vid CEI 2017 men eftersom Ly är född i Vietnam bar hon även Vietnams flagg.

Så här i sommartid hör det till traditionerna  att rapportera från årets CEI-kongress.  Det är organisationen Caretakers of the Environment som varje år arrangerar en konferens, i olika delar av världen och med olika miljöteman. Tidigare har Landskrona Direkt berättat när ungdomar från staden deltagit i konferenser i såväl Taiwan, Portugal som Danmark.
CEI2017 avslutades i helgen  i Salem, Oregon i USA och åter var det Landskrona som representerade Sverige. Denna gång av Fredrika Viberg och Ly Nguyen tillsammans med NO-läraren Karin Warlin från Öresundsgymnasiet.

Temat för årets konferensen var ”After Nature´s Design”-
– Tjejernas respektive projekt passade bra in i det, berättade Karin Warlin strax innan avresan.

Ly Nguyen  har undersökt om daggmaskar kan användas för att undersöka om jord, som blandats med biologiskt slam från reningsverk innehåller mikroplaster.
– Hon har själv odlat maskar och samarbetat med forskare vid Lunds Universitet. Dessa har lärt henne detektera mikroplastpartiklar samt hur hon skulle lösa upp maskarna och som låtit henne använda deras avancerade analysinstrument. Denna typ av experiment har inte gjorts tidigare. Ly  gjorde detta som sitt gymnasiearbete under året, berättade hennes lärare.

Fredrika Viberg, som deltar i CEI för andra gången då hon var en av tre elever som  var med i Aalborg förra sommaren, har under året gått sitt fjärde år på Teknikprogrammet i Malmö och är nu gymnasieingenjör.
– Hon har arbetat med sitt projekt utanför skoltid och kommer på konferensen att redogöra  för hur byggnader kan efterlikna naturens egen design för att göra dem mer miljövänliga. Hon har haft kontakt med en arkitekt och med en expert på WWF och även själv  tagit fram idéer om hur byggande kan göras mer klimatanpassat och klimatsmart, sa Karin Warlin innan det var dags för take off.

I Salem bodde delegationen  på ”dorms” på Western Oregon University där också alla projektpresentationer ägde rum.  
– I år deltog sammanlagt 12 länder. Fredrika och Ly har båda redovisat sina projekt. Fredrika berättade om hur bostäder ska kunna designas att bli mer energieffektiva, miljövänliga och anpassas till klimatförändringarna. Ly berättade om sina tester om maskar ska kunna användas som indikatorer på att jord, som gödslats med slam från avloppsreningsverk innehåller mikroplast. Som lärare kände jag mig mycket stolt över tjejernas presentationer. De klarade det galant, berömmer Karin Warlin.

Intressant och inte minst lärorikt har det sedan varit att få ta del av de andra elevernas projekt.
– Det handlade bland annat om att utvinna elektricitet ur växter(!) om hur elever rensat vattendrag från invasiva växter  och mycket mycket mer.

– Vi har också varit med i olika workshops, bland annat ett om just daggmaskar i komposter. Sally White, maskexpert, blev väldigt intresserad när hon hörde om Lys projekt och kontakter knöts. Första kvällen var det också dags för Marketplace – där alla bjöd på både aktiviteter och mat från det egna landet.

På måndagskvällen var det dags för Cultural night, moderna varianten, då alla bjöd på uppträdanden om något typiskt för egna landet.
– Vårt framträdande handlade om fenomenet ”Fika”.  Det lär ingen glömma i första taget.

Ly Nguyen föreläser om sitt projekt. Foto: Karin Warlin.
Workshop om maskkomposter. Foto: Karin Warlin.
International Markets. Foto: Karin Warlin.
Foto: Karin Warlin.
– Får det vara en kaviarmacka? Foto: Karin Warlin.

 

Till arkivet