Hundkapplöpningsbanan rivs

Sista greyhounden har passerat mållinjen på Örehov. Därmed är en 50-årig verksamhet till ända i Karslundsområdet.
Sista greyhounden har passerat mållinjen på Örehov. Därmed är en 50-årig verksamhet till ända i Karslundsområdet.

Det är skräpigt, vandaliserat och rent av hälsovådligt på sina platser när Landskrona Direkt tar en tur på den som fram till i våras varit en av landets främsta hundkapplöpningsbanor.

Sönderslagna fönster, dörrar och toaletter, vätskefyllda dunkar med varningstrianglar och uppgifter att det rör sig om ogräsmedel, rent av kanyler på golvet i veterinärshuset, möter den som tar sig in på den tidigare hundkapplöpningsbanan.
Ingenstans framgår det att området just nu är en arbetsplats och att obehöriga inte har tillträde.
– Det måste vi naturligtvis omgående åtgärda, säger en stressad Marie-Louise Svensson, tillförordnad projektchef för Karlslundsprojektet när Landskrona Direkt når henne vid lunchtid på fredagen.

– Jag är ledig idag men måste se till att området omgående spärras av.

Skånska hundkapplöpningsklubben stred förgäves. En förlikning har nåtts med Landskrona stad och klubben erhöll 200 000 kronor som plåster på såren.

En grävskopa och sorterat bråte vittnar om att rivningsprocessen nu är igång. Örehov och sedermera Landskrona Greyhound Park har funnits på platsen sedan 1970 men sedan kommunfullmäktige beslutat om att bygga en stadsgata över området för att öppna upp till Norrestad har Skånska hundkapplöpningsklubben tvingats bort och nu ska marken istället bli hästhagar åt Landskrona Ridklubb.

Alldeles i anslutning till ridklubbens nya stall blir det nu istället hästhagar.
Vätskefyllda dunkar och annat bråte ligger utspritt på området.

 

Till arkivet