Strandberg: Det är positivt att vi finns med på listan

Polisområdeschef Patric Heimbrand, lokalpolisområdeschef Anneli Manneli, kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg samt stadsdirektör Christian Alexandersson berättade om hur de såg på att Karlslund ny förts upp på NOA:s lista.
Polisområdeschef Patric Heimbrand, lokalpolisområdeschef Anneli Manneli, kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg samt stadsdirektör Christian Alexandersson berättade om hur de såg på att Karlslund nu förts upp på NOA:s lista.

I går smög det ut via DN och kvällstidningarna att Karlslundsområdet finns med på polisens nationella operativa avdelnings (NOA:s) reviderade lista över särskilt utsatta områden. Detta bekräftades också idag vid en presskonferens på Koppargården.

– Bakgrunden till detta är naturligtvis tråkig och oacceptabel. Det vill säga att området här i för hög utsträckning befolkas av människor som ägnar sig åt kriminell verksamhet, inledde kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L). Han såg samtidigt positivt på att Landskrona nu finns med under den speciella lupp som polisen sätter på området.
– Jag är av uppfattningen att för att kunna göra något åt ett problem så måste man kunna se det i vitögat och våga tala öppet om det, fastslog han.
– Detta ger ett ökat tryck på polisen och på övriga samhällsinstitutioner att göra något resultatorienterat åt problemet. Jag förutsätter att detta kommer att medföra att polisen kommer att få tillgång till andra redskap och resurser än vad som gällt om vi inte stått med på listan.

Så mycket mer av redskap och resurser vågade dock inte polisområdeschef Patric Heimbrand och lokalpolisområdeschef Anneli Manneli utlova.
– Under väldigt många år har vi jobbat med detta som ett fokusområde, sa Anneli Manneli trots att man hittills inte stått på listan.

Patric Heimbrand passade på att påminna om den bistra och resurskrävande verkligheten i form av gränsbevakningen och det dödliga våldet i Malmö.
– Det är alltså inga större förändringar att vänta. Det som skett nu är att man gjort ett bättre analysarbete av situationen som gällde inför rapporten ifjol. Vi har haft Landskrona i fokus under 7-8 år, sa Patric Heimbrand och menade att det dock på sikt kan innebära några fler kollegor  till det 60-talet poliser som idag är stationerade i Landskrona.
– Det råder ju framkörningstid på det. Det tar tre år att ta sig genom polishögskolan. Jag kan istället tänka mig att det innebär att Landskrona kan undantas från en del kommenderingar, sa han väl medveten om att det är han själv som står för dessa. Han förklarade att det troligen främst rör gränsbevakningen som Landskronapolisen kan komma att slippa.
– Om politikerna infriar hälften av sina löften så kommer det att bli fler poliser i Landskrona, försäkrade dock Patric Heimbrand.

Det just påbörjade förändringsarbetet i Karlslundsområdet var också uppe på tapeten.
– Jag kommer tillsammans med Serneke och Hemsö att berätta om detta på Almedalen, sa stadsdirektör Christian Alexandersson och utlovade att det kommer att hända mycket i Karlslund de kommande åren. Något liknande omtag på en stadsdel tror han inte gjorts någonstans i vårt avlånga land.
Vi vill inte bara göra en toppförvandling av den här stadsdelen utan att de också ska bli en destination, poängterade han.

Samtidigt som Karlslund nu hamnat på NOA:s lista så intygar man från polisens sida att det lugnat ner sig i området.
– Då har vi faktiskt haft mer problem i centrum, sa Anneli Manneli och menade att de ”tungt tongivande inte är så många till antalet”.
– Deras förmåga att få med andra och deras rekryteringsbas bland unga har getts för stort utrymme och det ska vi titta närmre på, sa hon och förklarade att polisen i Landskrona har ett tiotal yrkeskriminella under ständig kontroll.

Redan finns en överenskommelse mellan polisen och kommunen som säger att polisen ska vara mer synlig i Karlslundsområdet, delta i aktiviteter i skolan medan kommunen ska förlägga fler arrangemang i hit.
– Det finns en områdesgrupp kvar men även vi har varit drabbade av  gränsbevakningen, sa Anneli Manneli.

Frågan är då vad de boende i området säger.
– Närvaro, synlighet och kommunikation är det som gäller, menade polisen och stadens företrädare lovade också vara lyhörda.
– I det förändringsarbete som kommer att ske med en tilltagande hastighet ganska snart så kommer det naturligtvis att ske i en dialog med de som bor här. Sen kan ju omöjligt alla viljor tillgodoses, menade Torkild Strandberg och Christian Alexandersson inflikade att han ibland kunde sakna företrädare för de boende.
– Det hade varit önskvärt om Hyresgästföreningen hade varit starka här, ansåg han och efterlyste ett engagemang så att det fanns en tydlig part att föra en dialog med.

Det som gör mig hoppfull med detta besked som vi fått idag är att om man ägnar sig åt kriminell verksamhet i det här området så ska man gripas, dömas och straffas. Så enkelt är det, avslutade Torkild Strandberg samtidigt som de mörka molnen släppte sina regntunga droppar över församlingen.

Löpsteget är inte vad det varit. Torkild Strandberg hann bli ordentlig genomblött sedan utomhuspresskonferens hastigt fått avbrytas på grund av en störtskur.

 

 

Till arkivet