Annons

Så många privatuthyrare tjänade skattepliktigt

Den finns i runda svängar 150 privatuthyrare i Landskrona.

56.000 svenskar redovisade inkomster från privatuthyrning av bostad över den skattefria gränsen 2015, till ett värde av 1,6 miljarder kronor. Det visar Skatteverkets siffror, som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt. I Landskrona fanns 154 personer som hyrde ut privat under den aktuella perioden.
– Vi ser helt klart en ökning av antalet som redovisar, säger Henrik Kisterud, rikssamordnare på Skatteverket.

Annons
 

Flest privatuthyrare finns i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Längre norrut är de inte lika många. I ett tiotal kommuner i Västerbotten och Norrbotten redovisade färre än tio personer inkomster av uthyrning över den skattefria gränsen, 40.000 kronor. Personer som hyr ut sin bostad via förmedlingssajter, som till exempel Airbnb, granskades särskilt av Skatteverket i fjol. Det visade sig att oredovisade inkomster är vanliga inom delningsekonomin.

– Granskningen visade att åtta av tio som kom över den skattepliktiga nivån inte hade redovisat sina inkomster, vilket är en hög andel. Men det är relativt små volymer som vi har utrett, så det är svårt för oss att säga hur många det rör sig om totalt, säger Henrik Kisterud.

De 154 uthyrarna i Landskrona drog sammanlagt in 3,65 miljoner kronor över skattepliktig nivå.

FAKTA OM PRIVATUTHYRNING:
* Uthyrning av bostad ska redovisas i inkomstdeklarationen.
* Schablonavdraget på 40.000 kronor gäller per år och bostad.
* Vissa avdrag för hyra får göras beroende på bostadstyp.
* Överskott av uthyrningen ska deklareras som kapitalinkomst. Skatten är 30 procent.
* Om uthyrningen liknar hotellverksamhet kan den vara momspliktig.

Källa: Skatteverket.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser