E6 stängdes av i höjd med Landskrona

Foto: Läsarbild.
Foto: Läsarbild.

Vid 9-tiden på förmiddagen var det stopp på E6 i höjd med Landskrona i riktning mot Malmö. Personal lede av trafiken vid Landskrona Norra och trafikanter ombads sedan följa vit/blå skyltning.  Orsaken var en olycka med flera fordon. Vägen var vid 10-tiden åter öppen för trafik. Det fortfarande i samband med detta långa köer förbi olycksplatsen.

Till arkivet