Omfattande arbete på Gärdesgatan

På uppdrag av Landskrona stad kommer NSVA med start i augusti 2017 utföra VA-arbeten på Gärdesgatan, mellan Exercisgatan och Vengatan.

Idag finns det kombinerade ledningar som tar hand om både dagvatten (smält- och regnvatten från till exempel tak och gator) och spillvatten (vatten från till exempel toaletter, bad och disk) i Gärdesgatan. Genom att lägga separata ledningar för dag- och spillvatten minskar risken för källaröversvämningar och åtgärden bidrar även till minskad belastning på våra reningsverk.

Arbetet kommer på olika sätt att påverka de boende på gatan men även framkomligheten när det gäller busstrafiken på Excerisgatan.

Startdatum: 2017-08-14 08:00 Beräknas klart: december 2017

Till arkivet