Annons

Hundrastgård flyttas när LSR behöver mer mark

Hundarna som besöker rastgården på industriområdet kommer få finna sig i att flyttas närmre Varvsvägen.

Ett  köp och en försäljning av mark mellan två kommunala bolag får konsekvenser för en  intilliggande hundrastgård som får flytta på sig… en liten bit.

Annons
 

Fastigheten Vevstaken 9 är upplåten med tomträtt till Landskrona Svalövs Renhållnings AB (LSR). Det kommunägda bolaget har nu behov av att utöka återvinningscentralen och behöver mer mark.

Fastigheten Vevstaken 20 som ägs av Landskrona Energi AB ligger i anslutning till återvinningscentralen och passar för ändamålet. Ett avtal har nu upprättats där Landskrona Energi överlåter tomten till Landskrona stad.

Samtidigt förvärvar Landskrona Energi ett område på ca 8 000 kvadratmeter av staden.
I och med rockaden får Landskrona Energi tillgång till ett större markområde intill sin nuvarande fastighet.
– På området finns idag en hundrastgård och denna flyttas till en angränsande tomt, säger kommunalråd Mikael Fahlkrantz (MP).

Hundrastgården som berörs ligger vid den tidigare helikopterplattan och flyttas nu närmre vägen, enligt skissen nedan.

Ärendet går nu vidare till kommunfullmäktige för ett godkännande.

Hundrastplatsen flyttas hit.

 

 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser