Rejäl solcellspark vid Axeltofta

IT-gården har fått bygglov för den första etappen i en solcellsanläggning intill Axeltofta koloniområde.
IT-gården har fått bygglov för den första etappen i en solcellsanläggning intill Axeltofta koloniområde.

Stadsbyggnadsnämnden gav igår klartecken för vad som får betraktas som en minst sagt rejäl solcellspark, granne med Axeltofta koloniområde.

IT-Gården i Landskrona fick igår bygglov för den första etappen i en solcellsanläggning samt en transformatorstation som placeras mellan Axeltofta koloniområde och Saxån.

Platsen utgörs idag av ängsmark och beteshagar för hästar. Området är utsatt för buller från motorvägen något som alltså inte påverkar anläggningen. Då är framtida översvämningar och högt stående vatten möjligen ett större problem då marken är beläggen bara 1-2 meter över havsytan.
– Den information vi fått, är att anläggningen ska klara av detta, säger planchef Johan Nilsson.
I handlingarna framgår också att hela anläggningen kommer att ha jordfelsbrytare och olika typer av säkerhetsbrytare inkopplade så skulle ström läcka ner i jorden så kommer hela anläggningen att stängas av.

Marken i området får inte hårdgöras utan ska kunna återställas till jordbruksmark om solcellsparken avvecklas. Utformningen på solcellspanelerna ska också vara sådan att reflektioner och bländningar inte får uppstå mot E6:an. 

Om och när en eventuell andra etapp som finns inritade i handlingarna kan bli aktuell vet inte Johan Nilsson.
– Dels ligger denna närmre motorvägen och här finns idag ett avstånd på 50 meter från vägen som ska vara byggnadsfritt, dessutom är halva detta område detaljplanerat som parkmark, avslutar Johan Nilsson.

Till arkivet