Vetenskapsmän runt Öresund

Lennart Jönsson förklarar Niels Bohrs formel om elektronens laddning och massa.
Lennart Jönsson förklarar Niels Bohrs formel om elektronens laddning och massa.

Onsdagen den 22 mars höll docent Lennart Jönsson föredrag hos Föreningen Norden i Landskrona. Lennart berättade om tre vetenskapsmän runt Öresund som betytt mycket för vetenskapens utveckling i världen. Tycho Brahe vars mätdata visade att den tidigare geocentriska världsbilden, det vill säga jorden i centrum, inte kunde stämma. Janne Rydberg och hans formel för att beräkna spektrallinjer från atomer. Niels Bohr som med hjälp av Rydbergs formel kunde förklara teorin för atomen enligt vilken elektronerna rör sig i cirkulära banor runt atomkärnan. Bohrs atommodell är inte helt olik det som Tycho Brahes upptäckter ledde till.

Efteråt serverades en lättare förtäring och det anordnades lotteri. Nästa sammankomst för Föreningen Norden är onsdagen den 26 april kl. 19.00 på Siriusrestaurangen.

Till arkivet