Kulturtrappan ska garantera upplevelser

 

”Skolan ska ta ansvar för att varje elev kan ta del av olika uttrycksformer som språk, musik, drama och dans, samt att läraren ska ge möjlighet för varje elev att själv skapa och använda olika uttrycksmedel”, står det att läsa i läroplanen för grundskolan. Nu inför Landskrona stad ”Kulturtrappan” som ska se till att elever får del av kulturutbudet i staden.

Ett samarbete mellan Landskrona stads fritids- och kulturförvaltning och utbildningsförvaltning har fött fram ”Kulturtrappan” som ska garantera kulturupplevelser för elever från förskoleklassen till åk 6.

Kulturtrappan, som börjar gälla från och med vårterminen 2017, innebär garanterade kulturupplevelser för elever varje skolår från förskoleklass till årskurs 6. Genom att samordna och sammanställa ett basutbud siktar de medverkande institutionerna på att varje elev ska få minst en kulturupplevelse under varje skolår. Trappan ska hjälpa lärare och huvudmän att navigera bland kostnadsfri professionellt producerad kultur och garantera att just deras elever får minst en kulturupplevelse per årskurs.

– De lärare och elever som vill arbeta med och uppleva kultur vid mer än ett tillfälle kommer naturligtvis även i fortsättningen kunna göra det, säger Murat Saglamoglu, kulturutvecklare på Landskrona stad.
– Syftet med Kulturtrappan är att ta fram en modell som kan garantera ett ”minimum” som man kan bygga vidare på, utveckla och utöka, poängterar Murat Saglamoglu.

Modellens utgångspunkt är läroplanernas intentioner för kultur i förskolan/skolan* och alla barns rätt till kultur. Utbudet och aktiviteterna i ”trappan” är kostnadsfria och ska i största möjliga mån vara bokningsbara under ett helt läsår vilket ska ge lärare, skolpersonal, klasser tid att planera och en upplevelse av att det är ”Kultur när klassen kan”.

Mer information om Kulturtrappan och utbudet hittas på www.landskrona.se/kulturtrappan

Till arkivet