Annons

Från hav till handel på OnsdagsAkademin

På frimurarnas OnsdagsAkademi höll sjöofficer Jan Tornerhjelm föreläsning om nuläget i Östersjön och framför allt hur det ser ut runt vår kust just nu – och kanske i morgon. Om allt tonnage som passerar och vart det tar vägen. I mer än två decennier har Östersjöområdet varit känt som en mönsterregion. Välfungerande ekonomier, ett innovationsrikt klimat med framförallt fred och stabilitet har varit kännetecken för regionen. Så kom våren 2014. I sviterna av Rysslands annektering av Krim och kriget i östra Ukraina gick Östersjöregionen från att vara exemplet över fred och framgång till att associeras med militär upptrappning och ökad oro. Hur gick Östersjön från att vara ”Fredens hav” till att hamna överst på den transatlantiska säkerhetsagendan? 30-talet intresserade åhörare lyssnade, frågade och avslutade med livlig diskussion. Nästa föreläsning i OnsdagsAkademin blir den 5 april av Ylva Bergers, Landskrona stads konsumentvägledare, med titeln: “Konsumentrådgivning” och frågor bland annat kring köp, konsumenträtt, privatekonomi och konsumentlagen.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser