Drygt 50 miljoner bättre än väntat

Landskrona stad hade budgeterat ett resultat på 18.1 miljoner kronor för 2016. När finanserna nu är genomgångna visar det sig att man redovisar ett resultat på 71,5 miljoner kronor.
Ökade skatteintäkterna, oväntat statsbidrag, lägre driftskostnader och minskningar i försörjningsstöd uppges vara några av huvudskälen till resultatet.

I årsredovisningen kan noteras att skatteintäkterna och de generella statsbidragen har blivit 9 miljoner kronor bättre än budget därtill kan läggas ett särskilt statsbidrag på 10 miljoner kronor för att stimulera byggandet.

Kommunstyrelsen lämnar ett överskott på 20 miljoner kronor vilket beror på att vissa anslag som budgeteras att fördelas till nämnder inte har tagits i anspråk fullt ut.
Fastighetsavdelning gör 17 miljoner bättre än budget.

Den förväntade ökningen av nya bidragsmottagare kom av sig samtidigt som anställningsprogrammet varit framgångsrikt, något som medfört att försörjningsstödet kunnat minskas.

I jämförelse med andra kommuner är Landskrona stads soliditet hög. Samtliga nämnder har en budget i balans, sånär som på räddningsnämnden som har ett mindre underskott på 100 000 kronor.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 2016.

Till arkivet