Tyghusets förvandlas till ett fotocentrum

Bilder i Syds vd Joakim Berglund bland fotografier från tidningen Arbetet som nu finns på plats i Tyghuset i Landskrona.

Så sakta växer ett fotocentrum fram i Tyghuset. Konturerna kring Landskrona Foto blir allt tydligare. I förra veckan påbörjades arbetet med att flytta in 20 miljoner pressbilder i ett nybyggt bildarkiv.

200 lastpallar fyllda med lådor innehållande fotografier från Sydsvenskans och Helsingborgs Dagblads bildarkiv flyttar i dagarna in i nyrenoverade lokaler i Tyghuset i centrala Landskrona.

Företaget bakom arkivet heter Bilder i Syd och vd Joakim Berglund är nöjd med flytten som innebär att man nu är en del av Landskrona stads ambitiösa satsning på fotografi och forskning.
Läget är strategiskt mitt emellan Malmö och Helsingborg, säger han och menar att ingen av tidningarna kan klaga.
Det är en gigantisk bildskatt som nu hamnar i Landskrona.
– På något sätt, under ordnade former, så långt det är görligt, ska den också komma medborgarna till del. Inte så att vi ska ha allmänheten inne i arkivet men på något sätt ska vi göra bilderna mer tillgängliga.

Det första projektet är redan i sin linda.
– Vi kommer att göra ett gemensamt projekt som kommer att utmynna i en utställning som kommer att visas första gången på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg  till höst, där vi kommer att lyfta fram pressfotografens roll, säger Göran Nyström verksamhetsledare för Landskrona Foto.
– Det kommer bland annat att handla om bilderna som fotografen själv tyckte var bäst men som de inte blev publicerad av en eller annan anledning av bildchefen.
En utställning som sedan med största sannolikhet också kommer att visas på just Tyghuset.

Inflyttningen av bildarkivet är starten för Landskronas Fotohistoriska center genom att det innehåller pressbilder från de senaste 100 åren och utgör en viktig källa för forskning och kunskapsförmedling kring den svenska och skånska historien.

I projektets fortsättning följer lokaler för Landskrona Fotos eget arkiv, undervisningslokaler, fotohistorisk utställning, forskarrum, bibliotek med mera och  troligen en intakt liten biograf. I den gamla gymnastiksalen skapas en stor lokal för tillfälliga utställningar, mässor och konferenser.
– I ett skyddsrum i källaren finns planer på ett mörkrum, säger Kjell Thoresson, kulturchef i Landskrona som menar att huset har sina utmaningar då det besitter ett stort arkitektoniskt skydd.

Som vi skrev tidigare i veckan inleds också ett samarbete med Fridhems Folkhögskolas fotolinje. Det har tidigare funnits diskussioner om denna rent av skulle flyttas till Landskrona.
– Det är inte aktuellt längre, säger kursansvarige Tobias Hultén som dock ser fram emot ett nära samarbete med Landskrona Foto.
– Utöver sommarens workshops så planerar vi nu för fullt för hösten kurser. Utbudet hoppas vi ska tillfredsställa såväl nybörjaren som den avancerade fotografen.  Målgruppen hoppas vi finna i hela Skåne. Här på ovanvåningen kommer vi  att ha kurser kring barnfotografering varav en dagkurs för föräldralediga. Men också hur din speedlite-blixt fungerar och hur man utvecklar sitt personliga bildspråk med mera.

Till arkivet