Radhusens brandskydd undersöks

Många radhusbränder sprider sig snabbt på grund av dåligt brandskydd. För att stärka brandskyddet i Landskronas radhus gör räddningstjänsten nu en stor insats. 

Många radhusbränder får stora konsekvenser. Anledningen är att de sprids snabbt mellan bostäderna om fastighetens byggnadstekniska brandskydd brister.
─ En vanlig brist är att det saknas brandceller på vinden. Brandcellerna finns till för att förhindra spridning av bränder från en del av huset till en annan, säger Sofia Skoglund, brandingenjör på räddningstjänsten i Landskrona.

Kontroller av radhus pågår runt om i Sverige och nu är det dags för Landskronas räddningstjänst att göra samma sak. Målet under 2017 är att inventera minst en radhuslänga i varje radhusområde i kommunen.

─ Vi kommer att ta kontakt med fastighetsägaren inför vårt besök. Efter att vi gjort vår kontroll kommer fastighetsägaren att få information om något behöver åtgärdas, säger Sofia Skoglund, brandingenjör.

Utöver syftet med att stärka brandskyddet, är målet att underlaget som räddningstjänsten samlar in ska användas för att planera insatser vid en eventuell brand. Det skapar bättre möjligheter att bekämpa bränder.

Till arkivet