Annons

Planer under ytan

Nu ska en karta av bottenvegetationen längs hela Landskrona och Helsingborgs kust tas fram.

Den gångna veckan presenterade Länsstyrelsen Skåne ett utkast till havsplan för Öresund. Förslaget diskuterades vid en möte med skånska kommuner, myndigheter och andra aktörer som är viktiga för Öresunds framtid.

Annons
 

– Öresund är unikt, med många olika intressen. Här finns dels höga biologiska värden och ett levande kustnära fiske, dels har vi Öresunds enorma betydelse för sjöfarten, liksom verksamheter för vindkraft och sandtäkter. Dessutom har vi kommunala och statliga intressen som överlappar varandra, eftersom i stort sett hela det svenska Öresund ligger inom territorialvattnet, säger Pär Persson, vattenstrateg på Länsstyrelsen Skåne.

– Nu får vi i Skåne möjlighet att påverka hur vi kan gynna ett hållbart fiske, om vi vill ha sandtäkter eller fler vindkraftparker, eller om vi vill stärka det marina växt- och djurlivet ytterligare, säger Pär Persson.

Parallellt med Länsstyrelsens arbete verkar Landskrona och Helsingborg tillsammans under året för att ta fram underlag till den kommunala havsplaneringen.
– Vi kommer att upphandla en konsult som under sensommaren ska genomföra en kartering av bottenvegetationen längs hela Landskrona och Helsingborgs kust, berättar Therése Ehrnstén, ekolog och miljöstrateg vid miljöförvaltningen i Landskrona.

Förvaltningen har redan anställt en projektledare som ska sammanställa det nya materialet samt allt underlag som redan finns och som berör havet och kustzonen.
– Arbetet är fortfarande i uppstarten men tillsammans blir det ett användbart planeringsunderlag som kommer till nytta när det gäller både naturvården och den fysiska planeringen, avslutar Therése Ehrnstén.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser