Mänskliga rättigheter i fokus på museet

Åsa Thunström, pedagog vid Forum för levande historia samt scenografen Annika Thore visar hur citatmaskinen fungerar på museets nya utställning Alla människor.
Åsa Thunström, pedagog vid Forum för levande historia samt scenograf Annika Thore visar hur citatmaskinen fungerar på museets nya utställning; Alla människor!.

På museets fjärde våning invigdes igår utställningen Alla människor! – Om rättigheter och lika värde.

Alla människor! – Om rättigheter och lika värde handlar om de mänskliga rättigheterna, hur de kom till, vad de innebär och hur de påverkar våra liv idag. Utställningen ger också möjlighet att fundera över och formulera vad vi själva kan göra för alla människors lika värde.

”Kom ihåg följande: Respekt för dig själv – Respekt för andra – ansvar för dina handlingar”, stod det på det pappersarmband som den enastående citatmaskinen printade ut till stadens församlade presskår i samband med en förhandstitt på utställningen.Utställningen som visas i två rum på fjärde våningen är öppen för allmänheten men riktar sig främst till skolungdom i mellanstadieåldern. Under våren kommer workshops och skolvisningar för elever i årskurs 4-6 att arrangeras.
– Redan nu har vi fått in flera intresseanmälningar och rent av en del från skolor i våra kranskommuner, berättar museilektor Anneli Oxenstierna.

I Alla människor! Är tanken att låta besökarna få prova på att göra kollage, lyssna på ett ljuddrama, se en kort film om de mänskliga rättigheterna samt då förstås låta den unika citatmaskinen tillverka ett armband efter det att gruppen eller klassen röstat fram ett  favoritcitat.

Dags för årets första kulturtorsdag på museet
I samband med årets första Kulturtorsdag på museet den 16 februari kommer den workshop-baserade vandringsutställningen att visas  Alla människor! är producerad av Forum för levande historia i samarbete med Riksutställningar och Unga radioteatern.

Non-Violence visas
Samma dag blir det även visning av museets permanenta Non-Violence-utställning. Revolvern med knuten pipa har blivit en världskänd fredssymbol. Museipedagog Birgitta Liljequist berättar mer om Reuterswärds Non-Violence svit, om verken och samlingen.

Fotograf visar bilder och berättar
I Café Nell Walden bjuds det på föredrag av fotograf Olof Jarlbro –  The War Within and the Refugees.
Helsingborgsfotografen Olof Jarlbro tar oss med till Aleppo, året efter den arabiska våren. Han är illegalt i landet med målet att skildra rebellernas kamp mot regimen. Bland liv och död fotograferar Jarlbro, bilder och porträtt som visar den mänskliga aspekten av krig. Jarlbro visar sina bilder och berättelser, om hur det är att försöka skildra ett krig.

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Kring detta vill Åsa Thunström gärna att besökarna samtalar.
Besöksgrupperna kommer under handledning av museets pedagoger Birgitta Liljeqvist och Simone Magaard bygga egna utställningar samt ljussätta dessa på de fasta pelarna som skapats för detta ändamål.
– Dessa kommer sedan att finnas kvar tills nästa grupp kommer, förklarar Annika Thore (bilden) som skapat den ursprungliga idén till utställningen som alltså kommer att engagera och uppmana deltagarna till att vara med och utforma det hela.

Till arkivet