Unga ska våga synas

Cityidrott vill sprida mer än idrott under året. I år kommer man arbeta mycket med värdegrundsfrågor i kampanjen #vågasynas
Cityidrott vill sprida mer än idrott under året. I år kommer man arbeta mycket med värdegrundsfrågor i kampanjen #vågasynas

Cityidrott utvecklas ständigt och nu vill man lyfta fram viktiga ungdomsfrågor under året.
Tillsammans med ungdomar har man diskuterat och kommit fram till kampanjen #vågasynas.

Under 2017 kommer Cityidrott att genomföra kampanjen #vågasynas. 
– Kampanjen kommer att genomförs i form av en rad olika projekt under året med syfte att lyfta fram viktiga ungdomsfrågor på ett nytänkande sätt, förklarar Daniel Glantz-Persson på Cityidrott.

Idén till kampanjen växte fram under hösten när man på Cityidrott stötte på en del problem.
– Att synas både fysiskt och psykiskt är något som enligt oss är något alla ungdomar går igenom idag. Att synas psykiskt riktar sig mycket åt näthat och hur man egentligen handskas med den ganska ytliga sidan av sociala medier och den fysiska sidan av att synas är för oss att prata både om hur man visar civilkurage men också en så pass enkel sak att ha reflex på sig när det är mörkt, säger Marcus Hansson på Cityidrott.

Under året kommer projekt som belyser dessa olika ämnen att äga rum i Landskrona och Cityidrott har idéer för hur man ska nå ut till ungdomarna, men också till föräldrarna.
Under hösten när mörkret faller så vill vi dela ut reflexer till alla fritidshem och skolverksamhet i Landskrona. Vi vill också skapa dagar med kända profiler som stått ut med näthat och framför allt vill vi utbyta näthat mot nätkärlek på ungdomarnas egna villkor. Vi kommer låta de själva sätta innehållet och bli på så sätt involverade i samtalet, säger Daniel Glantz- Persson och poängterar vitsen med att involvera ungdomarna redan i planeringsstadiet.

 – Att vi vuxna ska bestämma över innehållet vore att ta tre steg bakåt istället för framåt. Vi vill möta ungdomarna på deras planhalva.

Polisen i nordvästra Skåne har under flera år bedrivit verksamhet mot näthat. Johan Andersson och Jin Landälv är två polisanställda vid avdelningen för Brott i Nära Relation som varit mycket aktiva i upplysningsverksamheten bland ungdomar om näthat.
– Alla initiativ som tar upp problematiken med näthat är mycket positivt, undertrycker Johan Andersson.

Arbetssättet kan jämföras med det Arvsfondsprojekt som Cityidrott genomför där de utbildar ungdomsledare som syftar till att engagera och stärka ungdomars närvaro i föreningslivet. I projektet är ordet ”civilkurage” antagligen det vanligaste ordet som används.
– Vi försöker få ungdomarna att våga resa sig upp ensam och visa när saker och ting inte är okej, att våga ta ställning och stå för det. Ledarskap och ansvar börjar och slutar alltid med dig själv och det tror vi på när vi jobbar med våra ungdomar, säger Marcus Hansson.

Hejarklack
Under året kommer Cityidrott även starta en egen hejarklack som en stämningshöjare under pojk- och flicklagsmatcher.
Här är tanken att låta föreningar nominera sig själva som resulterar i att Cityidrott kommer ut med en hejarklack för att stötta just det lagets match.
– Detta är ett sätt att också #vågasynas fysiskt och att framförallt inte ta sig själv på så stort allvar. Det är ett sätt att sprida kärlek och ett sätt att integrera människor som inte är vana vid föreningslivet att vilja bli engagerad och intresserad. Vi hoppas att denna klack även ska kunna integrera nyanlända och bli så mångkulturell som möjligt. Alla kommer att vara välkomna, avslutar Daniel Glantz-Persson.

Det handlar om att våga synas precis som här när det spelas fotbollsturnering i Cityidrotts regi.
Till arkivet