Terminen ingång med personalutbildning

Skolornas personal samlades i Karlslunds idrottshall för en gemensam utbildningsdag. Foto: Utbildningsförvaltningen.
Skolornas personal samlades i Karlslunds idrottshall för en gemensam utbildningsdag. Foto: Utbildningsförvaltningen.utbildning

Över 650 pedagoger, elevhälsopersonal och skolledning,  från grund- sär- och gymnasieskolan, började vårterminens första dag i idrottshallen i Landskrona. Detta för att fortsätta satsningen på det kollegiala lärandet och för att lyssna till två inbjudna gästföreläsare.

De två gästföreläsarna var Johan Hallberg, rektor för Malmaskolan i Kolsva, och Maaike Hajer, professor vid Malmö Högskola.

Dagen inleddes av verksamhetschef Caroline Ekstrand som berättade om Landskronaelevernas förbättrade resultat, om vilka prioriterade områden skolan arbetar med, utmaningar framöver samt om den positiva bild som oftast visas i press och media.

Johan Hallberg pratade om hur elevhälsan kan utvecklas till en verklig stödfunktion för lärarna, för att på så sätt höja elevernas resultat i skolan.
– Höga meritvärden i sig visar på utveckling, men det är inte förrän alla elever når gymnasiebehörighet som vi verkligen lyckas. I detta arbete gäller det att vi säkerställer att alla elever utvecklas i sitt lärande från där var och en befinner sig. Ingen ska behöva ”stå still” och varje elev ska ha en tydlig utbildning från förskola och genom hela gymnasieutbildningen, säger Caroline Ekstrand, verksamhetschef för grund- och särskola.

Maaike Hajer arbetar med forskning kring språkinriktad ämnesundervisning och visade genom klassrumsforskning hur läraren spelar stor roll i att främja elevernas språkutveckling i undervisningen.
– Det språkutvecklande arbetssättet är en del av framgångsfaktorerna för ökad måluppfyllelse. Över 100 pedagoger i Landskrona går och har gått olika steg inom genrepedagogik. Det handlar om att arbeta med språket i alla ämnen, berättar Caroline Ekstrand.

Dagen användes även till att i form av miniföreläsningar delge varandra om interna framgångsfaktorer som handlade om att främja närvaro, undervisning i förskolan och studiehandledning i modersmål av den egna personalen, dessutom berättade Öresundsgymnasiet Landskrona om tankar för skolans utveckling.
– Gemensamma målsättningar och tydligt fokus på kvalitetsarbetet för en ökad måluppfyllelse är betydande för skolutveckling, avslutar Caroline Ekstrand.

Till arkivet