Annons

Turerna runt Haldex har kostat 70 miljoner

Höstens många bud på Haldex har satt spår i företaget.

Mitt i högsommaren inleddes den budprocess på Haldex som fortfarande pågår och som förväntas fortsätta in i nästa år. Haldex styrelse har tidigare signalerat att detta kan verka störande på verksamheten och nu meddelar man i ett pressmeddelande att det även medfört en ökning av extraordinära kostnader.

Annons
 

– Osäkerhet inför den framtida ägarsituationen har medfört ökade kostnader för att vinna affärer, bibehålla goda kundrelationer och bistå i konkurrensutredningen, skriver bolaget i pressmeddelandet. Bolaget ger därefter olika exempel på hur detta slår. Man menar bland annat att risken är hög att kontrakt inte kommer att fullföljas, att kostnader ökar för att bibehålla och motivera personal samtidigt som det blivit svårare att nyrekrytera. Dessutom har Haldex fått väsentligt ökade juridiska kostnader relaterade till konkurrensutredning av budet.

De ökade kostnaderna för fjärde kvartalet uppskattas uppgå till cirka 70 miljoner kronor och kommer att belasta resultatet för 2016 i form av extraordinära kostnader.

Haldex har normalt sett lägst omsättning under året i det fjärde kvartalet. Kundernas osäkerhet inför den framtida ägarsituationen har dessutom medfört att Haldex har svårare att teckna kundavtal. I Nordamerika, som utgör cirka hälften av Haldex försäljning, har marknadsläget fortsatt försvagas under hela 2016.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser