36 miljoner i EU-stöd för arbetsmarknadssatsning

Ett kommunalt tvätteri i Thorns tidigare fabrik kommer att erbjuda "Enkla jobb".
Ett kommunalt tvätteri  i Thorns tidigare fabrik kommer att erbjuda "Enkla jobb".
Ett kommunalt tvätteri i Thorns tidigare fabrik kommer att erbjuda ”Enkla jobb”.

I fredags fick Landskrona stad besked om att Europeiska Socialfonden (ESF) godkänt ansökan om 36 miljoner kronor till finansiering av stadens storsatsning på ”Enkla jobb” för att minska arbetslösheten. Målet med det treåriga projektet är att 1000 personer ska lämna arbetslösheten, varav 400 inom Enkla jobb.

Projektet riktar sig huvudsakligen till personer som står långt från arbetsmarknaden; unga, nyanlända, långtidsarbetslösa, sjukskrivna med behov av stöd för återgång i arbete eller personer med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga. Målet är att de ska komma in på arbetsmarknaden eller påbörja utbildning.

– Eget arbete är grunden för stolthet och möjligheten att förverkliga sig själv och sina livsdrömmar. Dagens besked innebär att möjligheterna att bygga ett starkare Landskrona ökar. Det kommer att vara ett inslag i den samlade politik som drivs för ett Landskrona som står på egna ben, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Om Enkla jobb:
Satsningen tar ett helhetsgrepp om arbetslöshetsfrågan och bygger på samverkan mellan Landskrona stad, Arbetsförmedlingen, de fackliga organisationerna och näringslivet i Landskrona. I ESF-projektet medverkar också kommunerna i Familjen Helsingborg samt Region Skåne och Kommunförbundet Skåne.

Idén bakom Enkla jobb är att samla arbetsuppgifter som inte kräver särskild utbildning eller specialistkunskap och matcha dessa med personer som står utanför arbetsmarknaden. Personal med nyckelkompetenser kan därmed lättare hinna med de uppgifter som kräver deras utbildning och kunskap. Ett enkelt jobb behöver inte vara enkelt att utföra, men ska vara enkelt att få.

Till arkivet