Annons

Torkild gläds över (s)tatsbidrag

Det första spadtaget på Strandbyn togs av Nils Jönsson, en av husköparna samt Torkild Strandberg och Tony Petäjä.

Det första spadtaget på Strandbyn togs av bland annat Torkild Strandberg (mitt i bild). Ett spadtag som bidragit till att kommunen nu får ett extra statsbidrag för  ökat bostadsbyggande.

Regeringen beslutade i april 2016 att införa ett statsbidrag till kommuner för ökat bostadsbyggande. Som Landskrona Direkt skrev i förmiddags fick Landskrona stad 10 miljoner kronor när årets pott fördelades, något som kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S) gladdes över. Den glada minen på oppositionsrådet förvånar i sin tur kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L).

Annons
 

– Jag förvånas lite över Jonas Esbjörnssons kommentar kring tillskottet. Landskronas socialdemokrater har aktivt motarbetat många av de utvecklingsprojekt som nu lyfter staden. Av de 135 beviljade byggloven, som tillskottet baseras på, har socialdemokraterna motsatt sig eller motarbetat fler än hälften. Det är anmärkningsvärt att man gläds åt resultatet av en politik som man konsekvent och intensivt har motarbetat, säger Torkild Strandberg.

I exakta kronor och ören får Landskrona 10 002 805 kronor i statsbidrag för sina 135 beviljade bygglov.
– De 10 miljoner som Landskrona får från staten tack vare vårt höga bostadsbyggande är ett välkommet tillskott. Staden växer och utvecklas snabbt just nu, vilket innebär att investeringstakten är hög. Därför är pengarna välkomna, anser Torkild Strandberg.

– Det är bra att Landskronas höga takt när det gäller investeringar i bland annat bostäder nu innebär en extra intäkt, även om syftet med bostadsbyggandet i grunden är ett annat. Landskrona bygger för att staden ska växa och utvecklas till en stad som står på egna ben, avslutar Torkild Strandberg.

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser