Annons

Aktivitetsstöd till plus 65

Landskrona Golfklubb har en hel del aktiva medlemmar som passerat 65.

Landskrona Golfklubb har en hel del aktiva medlemmar som passerat 65.

I dag tog vänsterpartisten Henning Süssner Rubin officiellt avsked från kommunalpolitiken. Något han kunde fira lite extra i samband med sista punkten på kommunstyrelsens  dagordningen, då hans ”medborgarmotion” om aktivitetsstöd för seniorers fritidsaktiviteter fick stöd av S och SD och därmed majoritet.

Annons
 

Aktivitetsstöd finns idag för föreningar som arrangerar ledarledda aktiviteter för deltagare i åldern 7-25 år.

Med hänsyftningar till Landskrona stads folkhälsostrategi vill Vänsterpartiet att fler ska ta del av aktivitetsstödet, inte minst stadens pensionärer.
– En åldrande population ställer höga krav på vårdinsatser, ofta i onödan. Det är samtidigt nyttigt för äldre att hålla igång sin rörelseapparat och ha sociala och utåtriktade kontakter så länge det bara är möjligt, skriver man i motionen och menar att en del redan görs men att det går att göra mer. Något man fick gehör för i KS.

Nu återstår och se om också fullmäktige går på kommunstyrelsens linje. Då kommer kommunalt aktivitetsstöd till föreningslivet i Landskrona ändras så att stöd utgår även för personer som har fyllt 65 år.

Medborgarmotion
Vänsterpartiets förslag att ge alla Landskronabor möjlighet att lämna medborgarförslag till fullmäktige avslogs 2015. Istället har Vänsterpartiets ledamöter låtit enskilda och föreningar väcka frågor som dessa sedan satt sitt namn på. Motionen ”Ge lokalt aktivitetsstöd till pensionärers organiserade fritidsaktiviteter” har ursprungligen föreslagits av Björn Wiklund men undertecknats av Henning Süssner Rubin.

En kommentar till "Aktivitetsstöd till plus 65"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Det dribblas med de äldres aktivitetsstöd

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser