Annons

S ställer frågor

Fyra interpellationer lämnades in av socialdemokraterna vid måndagens fullmäktige.

Fyra interpellationer lämnades in av socialdemokraterna vid måndagens fullmäktige.

Inte mindre än fyra interpellationer lämnades in av socialdemokrater vid veckans kommunfullmäktigemöte. Frågorna rör allt från ny idrottshall i Häljarp till säkra skolvägar i byarna och vad som nu sker med Europaspåret när Greater Copenhagen gjort andra prioriteringar samt hur staden säkerställer vattenkvalitén.

Annons
 

Idrottshallen i Häljarp
I den första interpellationen vill Jörn Jönsson (S) veta när den nya idrottshallen byggs i Häljarp? En fråga han ställer till fritidsnämndens ordförande Birgitta Persson (M). Frågeställaren vill även veta när Häljarpsborna och föreningslivet kommer att bjudas in till att få vara med i planeringen av sin nya idrottshall.

Säkra skolvägar även i byarna
Jenny Tillander (S) har en del frågor kring skolvägarna i byarna och menar att man dagligen kan se barn och ungdomar stå vid dåligt upplysta vägar. Med anledning av detta ställer hon tre frågor till utbildningsnämndens ordförande, Lisa Flinth (L).

  • På vilket sätt säkerställer kommunen en god och säker trafikmiljö för skolelever ute i byarna?
  • Varför har inte utbildningsnämndens ordförande verkat för att särskilt anordna hållplatser för att skolskjutsen utformas så att olyckor i möjligtvis mån undviks?
  • Hur ser du till som utbildningsnämndens ordförande att eleverna undervisas om vad de ska iaktta för att undvika olyckor i samband med skolskjuts och undvika olyckor i samband med skolskjuts?

Europaspåret
Oppositionsråd Jonas Esbjörnsson (S) är tillsammans med Torkild Strandberg (L) Landskronas representanter i det dansk-skånska samarbetet Greater Copenhagen.
Sammanslutningen består av 79 kommuner på båda sidor om Öresund och har nu förordat
att nästa fasta förbindelse länderna emellan ska förläggas mellan Helsingborg och Helsingör.
I och med detta hänger Landskronas förslag om en tågtunnel, det så kallade Europaspåret,  löst, menar Jonas Esbjörnsson och frågar därför sin kollega i styret, tillika kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg om arbetet med att driva Landskronas förslag om en fast förbindelse nu kommer att avslutas.
Om inte så blir fallet vill oppositionsrådet veta på vilket sätt KSO tänker driva frågan mot region, regering och Danmark.

Rent vatten
Avslutningsvis vill Lars Svensson (S) veta vilka åtgärder miljönämndens ordförande Liljan Håkansson (MP) har vidtagit för att säkerheten för att stadens vatten inte ska bli förorenat?
Nyligen och som vi tidigare skrivit kom rapporter om höga halter av cyanid i grundvattnet på varvsudden/industriområdet. Lars Svensson vill också veta på vilket sätt Lilian Håkansson tycker att miljöarbetet i Landskrona säkerställer för att skydda vår miljö och hälsa.

Svar på interpellationer och debatt i frågorna är att vänta vid mötet i kommunfullmäktige den 27 november.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser