Annons

Fossilfritt Landskrona

vindkraft

Nu vill fyra Sverigedemokrater att Landskrona ska lägga på ett kol, om uttryckets tillåts, för att skynda på för en fossilfri kommun. I en motion inlämnad till kommunfullmäktige vill SD:arna att Landskrona stad deltar i Fossilfritt Sverige.

Annons
 

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det är regeringens ambition och man har också startat initiativet Fossilfritt Sverige, där svenska aktörer ges möjlighet att synliggöra hur de bidrar till klimatarbetet. Initiativet samlar aktörer från näringslivet, kommuner, regioner och organisationer från hela landet.

I Landskronas omedelbara närhet har Malmö, Helsingborg och Lund redan gått med i fossilfritt Sverige.

Motionärerna trycker blanda annat på den aspekten att Helsingborg-Landskrona-Lund numera har ett samarbete inom produktion av fjärrvärme och vill därför att  kommunfullmäktige beslutar att Landskrona stad deltar i Fossilfritt Sverige med tillägget att Landskrona lokalt benämner arbetet ”Fossilfritt Landskrona”.

Man vill också uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en kommunal strategi, åtgärds- och tidsplan för ett fossilfritt Landskrona samt utreda kostnaden för att konvertera befintlig förbränning av eldningsolja E01 till bioolja i det kommunala energibolagets produktion.

Motionen är undertecknad av Stefan Olsson, Lars Ekvall, Olov Stråmark och Fredrik Malm.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser