Annons

Lokalt kompetensförsörjningsbolag bildas

Först gav kommunstyrelsen i uppdrag åt stadsledningskontoret att skapa en projektorganisation som ska arbeta för lägre arbetslöshet i kommunen. Därefter ombads stadsledningskontoret i våras att undersöka förutsättningarna för kommunen att bilda ett bolag tillsammans med privata företagare i staden. Detta är nu gjort och vid dagens KS beslutades att bolaget Tillväxt Landskrona AB ska bildas.

– Syftet är att kartlägga näringslivets behov av arbetskraft och kompetens, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L) och menar att allt är ett led i att pressa ner  arbetslösheten i Landskrona.

Annons
 

Bolaget ska vara ett helägt kommunalt bolag för att möjliggöra kompetensförsörjning och ökad sysselsättning inom det lokala näringslivet. Till bolagets förfogande ställs sammanlagt 10 miljoner kronor.

Styrelse i Tillväxt Landskrona AB ska bestå av nio ledamöter, varav fem ledamöter ska vara förtroendevalda, tre ledamöter kommer från det lokala näringslivet och en  ledamot från Arbetsförmedlingen.
– De tre från näringslivet är Jonas Hansson (vd för Oresund Heavy Industries), Göran Green (Företagsarenans ordförande) samt Mats Ekeroth, (vd för Alfdex), berättar Torkild Strandberg.

Så långt var samtliga partier överens men Socialdemokraterna ville även få med ett tilläggsyrkande att en ledamot från LO skulle ingå i styrelsen. Till detta sade majoriteten nej.
 

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser