Haldex börsvinnare – ZF har myndigheternas klartecken

Foto: Anne Milloux/Haldex
Foto: Anne Milloux/Haldex
Foto: Anne Milloux/Haldex

Tyska ZF har erhållit godkännande från alla relevanta myndigheter när det gäller företagets erbjudande till Haldex aktieägare.

ZF informerades på onsdagen att företagets kontanterbjudande i Haldex har fått godkännanden från alla relevanta konkurrensmyndigheter. Tidigare under dagen hade tyskarna meddelat att man höjt sitt kontanterbjudande i Haldex till 110 kronor per aktie från dess ursprungliga erbjudande om 100 kronor per aktie.
– Aktieägare kan vara trygga i att transaktionen kommer fortsätta enligt plan. Aktieägare som har accepterat erbjudandet om 100 kronor per aktie kommer automatiskt att få ta del av det höjda erbjudandet om 110 kronor kontant per aktie utan vidare åtgärd, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

ZF har redan köpt aktier representerande mer än 17,06 procent av Haldex totala aktiekapital från tre större aktieägare. Genomförandet av förvärven kommer inledas idag, vilket därigenom ökar ZFs totala aktieinnehav i Haldex till 21,24 procent.  ZF är i diskussioner med andra nyckelinvesterare i syfte att ytterligare öka sitt innehav.

– Ett samgående mellan ZF och Haldex erbjuder unika möjligheter för båda bolagen, skriver man vidare.
Styrelsen har enhälligt rekommenderat Haldex aktieägare att acceptera ZFs erbjudande.

ZF:s erbjudande är villkorat av att ZF blir ägare till aktier i Haldex motsvarande mer än 50 procent av aktiekapitalet i Haldex efter utgången av den initiala acceptansperioden, som avslutas den 30 september 2016.

Haldex vinnare på börsen
Upptrappning i budstriden gjorde Haldex till gårdagens vinnare på börsen.  Efter ZF:s matchning av ett tidigare bud från Knorr-Bremse på 110 kronor per aktie handlades Haldex aktien strax innan stängning för 118,50 kronor, en uppgång med 3,3 procent.

Till arkivet